Γιαννιτσά: Να παραχωρηθεί στο λαό ολόκληρο το στρατόπεδο Καψάλη, του Γρηγόρη Σπαθά

Τα Γιαννιτσά είναι μια σύγχρονη τσιμεντούπολη με ελάχιστο πράσινο και ελεύθερους χώρους. Το ποσοστό πρασίνου ανά κάτοικο στην πόλη των Γιαννιτσών είναι μόλις 2,1 τ.μ., όταν το διεθνώς παραδεκτό όριο είναι 10 τ.μ. Τα τελευταία 19 χρόνια υπάρχουν χαρακτηρισμένοι χώροι πρασίνου από το σχέδιο πόλης, που όμως εξαιτίας της έλλειψης χρημάτων από το δήμο για αποζημιώσεις των ιδιοκτητών παραμένουν αδιαμόρφωτοι. Αρκετοί μάλιστα αποχαρακτηρίζονται με δικαστικές αποφάσεις.

Από το 1988 έχει παραχωρηθεί στο δήμο Γιαννιτσών έκταση 5 στρεμμάτων του στρατοπέδου Καψάλη, από τα οποία τα 4 παραχωρήθηκαν από το δήμο στο υπουργείο Δικαιοσύνης για ανέγερση δικαστικού μεγάρου. Το 2000 παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Δήμο Γιαννιτσών έκταση ακόμα 15 στρεμμάτων για τη δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών. Το υπόλοιπο τμήμα του στρατοπέδου, έκτασης 72 στρεμμάτων, εξακολουθεί να είναι στην κυριότητα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) και έχει ενταχθεί στο σχεδιασμό της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (ΥΑΜΣ) για παραχώρησή του στο Δήμο Γιαννιτσών. Σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη του Δήμου Γιαννιτσών, ενόψει της παραχώρησης, προτείνεται στο χώρο του στρατοπέδου η κατασκευή Διοικητηρίου, η αξιοποίηση των υπαρχόντων κτιρίων για διάφορες χρήσεις (πολιτιστικές κ.ά.) καθώς και η δημιουργία χώρων στάθμευσης και 12 συγκροτημάτων κατοικιών τα οποία θα εκμεταλλευτεί η ΥΑΜΣ για να καλύψει το κόστος της μετεγκατάστασης του στρατοπέδου. Ωστόσο η παραχώρηση μένει μέχρι τώρα στάσιμη, επειδή στο χώρο βρίσκονται αρχαιολογικά μνημεία και εκκρεμεί ο καθορισμός Ζώνης Προστασίας από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ). Σύμφωνα με πληροφορίες, ασκούνται πιέσεις ώστε να μειωθεί ο περιβάλλων χώρος ανάδειξης των μνημείων από 60 σε 30 μέτρα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης. Το συμπέρασμα όλων των παραπάνω είναι τραγικό αν αναλογιστεί κανείς ότι μία έκταση 92 στρεμμάτων στην καρδιά του αστικού ιστού των Γιαννιτσών, που θα μπορούσε να αποτελέσει πνεύμονα ζωής για την πόλη, παραδίδεται στην τσιμεντοποίηση (Διοικητήριο, Δικαστικό Μέγαρο, 12 οικοδομικά συγκροτήματα κατοικιών, υπάρχοντα κτίσματα).

Για τους παραπάνω λόγους δημιουργήθηκε η επιτροπή κατοίκων για το στρατόπεδο Καψάλη στα Γιαννιτσά, η οποία παλεύει για να παραχωρηθεί ολόκληρο το στρατόπεδο στο Δήμο Γιαννιτσών και να δημιουργηθεί εκεί ελεύθερος χώρος πρασίνου.

Την Κυριακή 21/9 διοργανώνεται εκδήλωση μέσα στο στρατόπεδο Καψάλη με κάλεσμα αντίστοιχων κινήσεων από άλλες πόλεις της Ελλάδας που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί για την ανάδειξη του ζητήματος της διεκδίκησης του συνόλου του στρατοπέδου από το υπουργείο Άμυνας.

Γρηγόρης Σπαθάς