Φάκελος 1917 – Νέα και παλιότερα κείμενα για την Οκτωβριανή Επανάσταση

Παλιότερες τοποθετήσεις της ΚΟΕ για το 1917: