ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, τεύχος 4, Μάρτιος-Απρίλιος 2008

Η ΕΕ διατάζει,
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκτελεί

Στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου συναντήθηκαν με Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες και ενημερωθήκαμε με δελτίου Τύπου για τα αποτελέσματα της συνάντησης. “Με βάση τη Διάσκεψη της Λισαβόνας, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να θέσουν ως προτεραιότητα της εκπαίδευσης τις οκτώ δεξιότητες-κλειδιά που είναι: η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα και σε ξένες γλώσσες, οι ικανότητες στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες και στην τεχνολογία, ο χειρισμός Η/Υ, η ικανότητα του “μαθαίνω πώς να μαθαίνω”, η κοινωνική και πολιτική συνείδηση, οι πρωτοβουλίες και η επιχειρηματικότητα, η πολιτισμική συνείδηση και έκφραση”. (Δελτίου Τύπου του Π.Ι. 18/12/2007).

Τι να πρωτορωτήσουμε;

1. Ποιοι είναι αυτοί οι “εμπειρογνώμονες” και από πού εξουσιοδοτούνται να καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα;

2. Η σημερινή πραγματικότητα του μαθητή τι δείχνει; Ότι του λείπουν δεξιότητες επιχειρηματικότητας (έλεος!) και χειρισμού Η/Υ;

3. Καταλαβαίνουμε καλά ότι άλλο γνώση της μητρικής γλώσσας (αλλά και ξένης) και άλλο δεξιότητα για επικοινωνία;

4. Η ΕΕ σε ποια κοινωνική και πολιτική συνείδηση θέλει να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες; Στο πώς, όταν ένα ευρωσύνταγμα καταψηφίζεται σε δημοψηφίσματα, θα το περνάμε από την πίσω πόρτα; Ή στο πώς θα κάνουμε προπαγάνδα στα σχολεία για τις αξίες της αγοράς;

5. Για την πολιτισμική συνείδηση και έκφραση θα ρωτήσουμε τους μαθητές στα γκέτο των προαστίων του Παρισιού και μάλλον θα καταλάβουμε…

Σωτήρης Γεωργόπουλος,
δάσκαλος, Ρόδος