Νικηφόρα κατάληψη των κεντρικών γραφείων του ΗΣΑΠ στην Αθήνα, 25/2/2009

Με σημαντική τακτική νίκη έληξε η κατάληψη των κεντρικών γραφείων του ΗΣΑΠ από την ΠΕΚΟΠ (Παναττική Ένωση Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού) και την Πρωτοβουλία των 90 Πρωτοβάθμιων Σωματείων. Ο «ασθενής» Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παπαθανάσης αναγκάστηκε να… αναρρώσει εσπευσμένα, να έρθει στα κατειλημμένα γραφεία και να συναντήσει τις αντιπροσωπείες της ΠΕΚΟΠ και των πρωτοβάθμιων σωματείων. Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις και χάρη στην αποφασιστικότητα των εργαζομένων, η διοίκηση του ΗΣΑΠ τελικά αναγκάστηκε να υπογράψει «Πρακτικό Συνεργασίας» με την ΠΕΚΟΠ, στο οποίο μεταξύ άλλων δεσμεύεται να ξεκινήσει τη διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης με τη δουλεμπορική εταιρία ΟΙΚΟΜΕΤ. Η ΠΕΚΟΠ ανακοίνωσε ήδη νέες ανάλογες κινητοποιήσεις σε άλλες δημόσιες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δουλεμπορικές εταιρίες.

Εκπρόσωποι του σωματείου της Κωνσταντίνας Κούνεβα ΠΕΚΟΠ, της Πρωτοβουλίας των 90 Πρωτοβάθμιων Σωματείων και δεκάδες αλληλέγγυοι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν σήμερα Τετάρτη 25/2 παράσταση διαμαρτυρίας στα κεντρικά γραφεία του ΗΣΑΠ. Απαίτησαν από τη διοίκηση του ΗΣΑΠ να καταγγείλει τη σύμβαση με την εταιρεία ΟΙΚΟΜΕΤ που αποδεδειγμένα παραβίαζε επί χρόνια την εργατική νομοθεσία και απειλούσε την Κωνσταντίνα Κούνεβα και την ΠΕΚΟΠ.

Μπροστά στον εμπαιγμό από τη διοίκηση του ΗΣΑΠ (ανακοινώθηκε ότι ο διευθύνων σύμβουλος του ΗΣΑΠ κ. Παπαθανάσης δεν μπορούσε να έρθει και να συζητήσει με την ΠΕΚΟΠ λόγω ασθενείας…), οι εκπρόσωποι της ΠΕΚΟΠ, των πρωτοβάθμιων σωματείων αλλά και οι δεκάδες αλληλέγγυοι εργαζόμενοι προχώρησαν σε κατάληψη των γραφείων του ΗΣΑΠ. Το αίτημα της κατάληψης ήταν να έρθει ο διευθύνων σύμβουλος και να καταγγείλει άμεσα την ισχύουσα σύμβαση με τους δουλεμπόρους, καθώς να δεσμευτεί ότι θα καλύψει τις ανάγκες με πρόσληψη των καθαριστριών σε μόνιμες θέσεις εργασίας.

Μπροστά στην αποφασιστικότητα των εργαζομένων και με πρωτοπόρο το ρόλο των καθαριστριών της ΠΕΚΟΠ, που δήλωσαν ότι «δεν φεύγουμε από εδώ αν δεν φύγει η ΟΙΚΟΜΕΤ», ο διευθύνων σύμβουλος κ. Παπαθανάσης ανέρρωσε όσο ξαφνικά είχε ασθενήσει. Έτσι, ήρθε στα γραφεία του ΗΣΑΠ και συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της ΠΕΚΟΠ και των υπόλοιπων σωματείων. Εκεί επισημάνθηκε στη διοίκηση του ΗΣΑΠ ότι φέρει και ποινικές ευθύνες για τη μέχρι τώρα αδιαφορία της στις καταγγελίες, αλλά και για τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος προς όφελος της ΟΙΚΟΜΕΤ. Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις η διοίκηση του ΗΣΑΠ (που έως τώρα κώφευε) υπέγραψε «Πρακτικό Συνεργασίας» με την ΠΕΚΟΠ, στο οποίο δηλώνει ότι:

  1. Θα προχωρήσει στις «δέουσες ενέργειες διαπίστωσης αντισυμβατικής συμπεριφοράς της εργολάβου εταιρίας που θα επισύρει την κύρωση της καταγγελίας της με αυτήν υφιστάμενης σύμβασης».
  2. Θα εισηγηθεί την πρόσληψη μόνιμων καθαριστριών.
  3. Θα προβεί άμεσα στη σύνταξη όρων νέου διαγωνισμού, σε στενή συνεργασία με την ΠΕΚΟΠ και τα σωματεία των εργαζομένων του ΗΣΑΠ, προκειμένου να προκύψουν όροι πλήρους διασφάλισης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στους καθαρισμούς, και παράλληλα θα διερευνήσει τη δυνατότητας πληρωμής τους απευθείας από τον ΗΣΑΠ.

Άσχετα από το κατά πόσο θα υλοποιηθούν αυτές οι δεσμεύσεις, πρόκειται για μια σημαντική τακτική νίκη του αγωνιστικού συνδικαλισμού και του κινήματος αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα. Ήδη η ΠΕΚΟΠ ανήγγειλε ανάλογες κινητοποιήσεις και σε νοσοκομεία και άλλους δημόσιους οργανισμούς που χρησιμοποιούν δουλεμπορικές εταιρείες.

Η ορθή ανάδειξη ενός άμεσου αιτήματος (καταγγελία της σύμβασης με την εργολάβο εταιρεία που παρανομεί, όπως άλλωστε απαιτεί ο νόμος σε τέτοιες περιπτώσεις) στο πλάι των γενικότερων αιτημάτων ενάντια στους δουλεμπόρους (καταγγελία όλων των δουλεμπορικών συμβάσεων, πρόσληψη μόνιμου προσωπικού) αύξησε την πίεση στη διοίκηση του ΗΣΑΠ και δεν της επέτρεψε να επικαλεστεί «αναρμοδιότητα».

Η Ένωση Εργαζομένων, που συμμετείχε και στη σημερινή κινητοποίηση στον ΗΣΑΠ, χαίρεται μαζί με όλους τους εργαζόμενους για τη σημερινή σημαντική τακτική νίκη της ΠΕΚΟΠ και του κινήματος αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα, και θα συνεχίσει να παλεύει για τη δικαίωση του αγώνα της Κωνσταντίνας, για την αποκάλυψη και τιμωρία των φυσικών και ηθικών αυτουργών της δολοφονικής απόπειρας εναντίον της, για να κλείσουν όλες οι δουλεμπορικές εταιρείες και να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι και πρακτικές.

 


Ακολουθεί το κείμενο του «Πρακτικού Συνεργασίας»:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Μετά από διεξοδική συζήτηση που έγινε σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2009 στα Γραφεία της ΑΕ ΗΣΑΠ, Αθηνάς 67, μεταξύ του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΑΕ ΗΣΑΠ, εκπροσώπων της ΠΕΚΟΠ και της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ, έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Η ΑΕ ΗΣΑΠ, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, όσων έχουν υποπέσει στην αντίληψη των υπηρεσιακών παραγόντων και του εγγράφου της επιθεώρησης εργασίας (αρ. πρωτ. 106/21.1.2009) και των από μέρους της ΠΕΚΟΠ καταγγελιών για τις συνθήκες εργασίας (αμοιβές, ασφάλιση κλπ) του απασχολούμενου από την ΟΙΚΟΜΕΤ ΑΕ προσωπικού στην καθαριότητα των εγκαταστάσεών της, θα προβεί αμέσως σε όλες τις δέουσες ενέργειες διαπίστωσης αντισυμβατικής συμπεριφοράς της εργολάβου εταιρίας που θα επισύρει την κύρωση της καταγγελίας της με αυτήν υφιστάμενης σύμβασης.

Η ΑΕ ΗΣΑΠ θα εισηγηθεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ως θέμα την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη διενέργεια των καθαρισμών.

Η ΑΕ ΗΣΑΠ θα προβεί άμεσα στη σύνταξη όρων νέου διαγωνισμού για τους καθαρισμούς της, σε στενή συνεργασία με την ΠΕΚΟΠ και τα σωματεία των εργαζομένων της, προκειμένου με το νέο αυτό διαγωνισμό να προκύψουν όροι πλήρους διασφάλισης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στους καθαρισμούς σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις οικίες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στην εν γένει εργατική νομοθεσία και παράλληλα στη διερεύνηση της δυνατότητας απευθείας από την ΑΕ ΗΣΑΠ της μισθοδοσίας του προσωπικού του εργολάβου.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

Για τον ΗΣΑΠ
Ν. Παπαθανάσης, Διευθύνων Σύμβουλος

Για την ΠΕΚΟΠ
Β. Δημητρακοπούλου

Για την Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ
Β. Σταθούσης, Γενικός Γραμματέας