Θέσεις για την Α’ Συνδιάσκεψη της Α/συνεχεια, Φεβρουάριος 1998

Τον Μάιο του 1998 πραγματοποιήθηκε η Α’ Συνδιάσκεψη της Α/συνεχεια. Το κείμενο που ακολουθεί είναι οι Θέσεις που πρότεινε το ΚΟ της Α/συνεχεια. Σε αυτές καταγράφονται οι θέσεις και οι απόψεις της Α/συνεχεια για τα σημαντικότερα ζητήματα που τέθηκαν μπροστά στο κομμουνιστικό κίνημα.

Μετά την μετεξέλιξη της Α/συνεχεια και την ίδρυση της ΚΟΕ, το κείμενο εξακολουθεί να έχει ισχύ σαν βασικό ντοκουμέντο όσον αφορά προγραμματικές κατευθύνσεις και εκτιμήσεις για κομβικά ζητήματα του παρελθόντος και του παρόντος.

Δείτε εδώ το κείμενο σε μορφή pdf

Σύντομα θα ανέβει το κείμενο των θέσεων της Α’ Συνδιάσκεψης σε html