Τοξική βόμβα ο Ασωπός

Είναι γνωστό το πρόβλημα της περιοχής του Ασωπού. Αυτό συνίσταται στην ανεξέλεγκτη λειτουργία, από το 1969, μιας άτυπης βιομηχανικής περιοχής (χωρίς νομιμοποίηση και χωρίς καν τις στοιχειώδεις υποδομές), η οποία έχει εξελιχθεί σε τοξική βόμβα στα θεμέλια της ευρύτερης περιοχής λόγω της απουσίας ή της πλημμελούς εφαρμογής περιβαλλοντικών όρων και της απουσίας ελέγχου για την εφαρμογή τους, όταν και όπου υπάρχουν. Φυσικά, πάντα, με την κάλυψη κυβερνήσεων, υπουργείων, νομαρχιακών και τοπικών αυτοδιοικήσεων. Έχοντας υπόψη ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας, το πρόβλημα εκδηλώνεται με τεράστιες ποσότητες αέριων ρύπων, εκατοντάδων χιλιάδων τόνων στερεών αποβλήτων (των οποίων την τύχη κανείς δεν γνωρίζει) και, κυρίως, με τεράστιες ποσότητες υγρών αποβλήτων. Αυτά οδηγούνται, συνήθως ανεπεξέργαστα, στον ποταμό Ασωπό ή κατευθείαν στον υδροφόρο ορίζοντα, μέσω παράνομων γεωτρήσεων στις πίσω αυλές των εργοστασίων. Το αποτέλεσμα είναι εκτεταμένες περιοχές να χρησιμοποιούν ακατάλληλο νερό, γεμάτο βαρέα μέταλλα και καρκινιγόνο εξασθενές χρώμιο. Η κατάσταση αυτή έχει επηρεάσει, άμεσα, το μισό του νομού Βοιωτίας (από τη Θήβα έως την Αττική), περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας. Έμμεσα, πολύ περισσότερες, καθώς η περιοχή παράγει πολλά αγροτικά προϊόντα που φτάνουν σε όλες τις λαϊκές αγορές της Αττικής, και καθώς στην περιοχή λειτουργούν μεγάλες διατροφικές μονάδες (ποτά, ζυμαρικά, παιδικές τροφές κ.λπ.).

Συνεπώς, το πρόβλημα αυτό αφορά άμεσα και όλους τους κατοίκους της Αττικής. Πρόσφατα, αποφασίσαμε να διευρύνουμε το μέτωπο αυτό, συγκροτώντας ένα δίκτυο σταθερής συνεργασίας των κινήσεων πολιτών της Βοιωτίας, της Ανατολικής Αττικής και της Εύβοιας. Η πρώτη δραστηριότητα του δικτύου αυτού είναι μια κινητοποίηση στα διόδια Σχηματαρίου, το Σάββατο 21/3, στις 11 το πρωί. Σας καλούμε να υπογράψετε το κείμενο υποστήριξης – στείλτε μήνυμα στο symparataxi@gmail.com.

Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον