ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Eπίκαιρες οι εξεγέρσεις
και οι επαναστάσεις

Κάτω τα χέρια από την Κοινωνική ασφάλιση
Συνέλευση – Συγκέντρωση Εργαζόμενων
Για ένα ρεύμα υπεράσπισης της κοινωνικής ασφάλισης
Για να οργανώσουμε επιτροπές εργαζομένων
Σάββατο 1/12/2007, 17:00, Πολυτεχνείο, Αθήνα