ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Στις 16 Σεπτέμβρη ψηφίζουμε ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Επειδή είναι η σημαντικότερη ενωτική προσπάθεια στο χώρο της Αριστεράς τα τελευταία χρόνια.

Επειδή, παρά τις διαφορές των αριστερών δυνάμεων, μόνο η ενότητα μπορεί να δώσει διέξοδο.

Επειδή χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση δυνάμεων ενάντια στο δικομματισμό και το νεοφιλελευθερισμό.

Επειδή την επόμενη μέρα χρειαζόμαστε μια Αριστερά δίπλα στους αγώνες και τα κινήματα, χρήσιμη στο λαό.