Πλατφόρμα αγώνα των ιταλικών συνδικάτων βάσης

Απέναντι στην προφανή απόπειρα να πληρώσουν, για άλλη μια φορά, την κρίση οι εργαζόμενοι, σώζοντας τράπεζες και τραπεζίτες και στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και τη λογική της "ανάπτυξης" περισσότερο από ό,τι την ανάπτυξη, είναι απαραίτητο να αναλάβουμε την ευθύνη να αναδείξουμε ξεκάθαρα τους στόχους που θέτουμε κι έχουμε πρόθεση να εκπροσωπούμε σε κάθε επιχείρηση και χώρο εργασίας και για την επίτευξη των οποίων επιθυμούμε να προχωρήσουμε σε νέες και σημαντικές αγωνιστικές δράσεις.

Μια πλατφόρμα ενάντια στην κρίση: Για να μην είναι οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και τα λαϊκά στρώματα αυτοί που θα πληρώσουν την κρίση, αντί για τους υπεύθυνους γι’ αυτή, παρακάτω συμπυκνώνονται τα κεντρικά σημεία διεκδικήσεων:

1. Μπλόκο στις απολύσεις.

2. Μείωση του ωραρίου εργασίας με διατήρηση του ίδιου επιπέδου μισθών.

3. Σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, θέσπιση κατώτατου εγγυημένου εισοδήματος για όποιον δεν έχει εργασία.

4. Σύνδεση μισθών και συντάξεων με το πραγματικό κόστος ζωής.

5. Αναπλήρωση εισοδήματος (cassa integrazione) στο 80% του μισθού για όλους τους εργαζόμενους και όλες τις εργαζόμενες, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζόμενων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συνεχές εισόδημα για τους προσωρινά εργαζόμενους, διατήρηση της άδειας παραμονής για μετανάστες-τριες.

6. Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης μέσω ενός έκτακτου σχεδίου για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων και οικο-συμβατών πηγών ενέργειας, προωθώντας την ενεργειακή εξοικονόμηση και το γεω-υδρολογικό ανασχεδιασμό της επικράτειας, απορρίπτοντας την πυρηνική ενέργεια και μειώνοντας τις εκπομπές CO2.

7. Σχέδιο μαζικών επενδύσεων για την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς και στα σχολεία, ποινικές κυρώσεις για τις ανθρωποκτονίες στους χώρους δουλειάς και για τα σοβαρά εργατικά ατυχήματα.

8. Εξάλειψη της εργασιακής ανασφάλειας μέσω της πρόσληψης για αόριστο χρόνο και του επαναπατρισμού υπηρεσιών.

9. Έκτακτο σχέδιο δημοσίων επενδύσεων για την επιδιόρθωση 1 εκατομμυρίου λαϊκών κατοικιών, μέσω της χρήσης των άδειων κατοικιών, αναδιάρθρωση και επίταξη της υπαρκτής ακίνητης περιουσίας. Μπλόκο στις εξώσεις, κοινωνικό ενοίκιο για τα χαμηλά εισοδήματα.

10. Δικαίωμα άμεσης απόσυρσης για τους συμμετέχοντες σε κλειστά ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης.

Αυτή η πλατφόρμα, αντίστοιχη με το βάθος της κρίσης και την απόλυτη αναγκαιότητα αλλαγής πορείας, επ’ ουδενί δεν αποτελεί μια λίστα από όνειρα, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο κάλεσμα στο μοναδικό ρεαλιστικό δρόμο για τη διέξοδο από την κρίση, μέσω της επανακατοχύρωσης δικαιωμάτων, εισοδήματος και κοινωνικών δομών εκ μέρους των λαϊκών στρωμάτων. Μα είναι απαραίτητο, επίσης και πρώτα απ’ όλα, να αρχίσουμε να δίνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις μέσα από πρωτοβουλίες και γενικές καμπάνιες. Γι’ αυτόν το σκοπό, ξεχωρίσαμε 4 βασικά θέματα, στα οποία πρέπει να βασιστούμε και αναφορικά με τα οποία πρέπει να απασχολήσουμε τις οργανώσεις μας και να αναλάβουμε πολύ σύντομα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες:

  • Εισόδημα, ανασφάλεια, απασχόληση, απολύσεις, ωράριο εργασίας
  • Δημόσια αγαθά, ενέργεια και περιβάλλον
  • Δικαίωμα στέγης
  • Συνδικαλιστικές ελευθερίες