Η εισήγηση για το πανελλαδικό σώμα της ΚΟΕ

Το εισηγητικό υλικό για το πανελλαδικό σώμα της ΚΟΕ

Το εισηγητικό υλικό για το πανελλαδικό σώμα της ΚΟΕΗ ΚΟΕ δίνει στη δημοσιότητα το εισηγητικό υλικό για το πανελλαδικό σώμα που θα πραγματοποιήσει στις 11-12 Μαρτίου 2017. Το πανελλαδικό σώμα αποτελεί μια σημαντική διαδικασία για τη συλλογικότητά μας και θα πραγματοποιηθεί 5 χρόνια μετά το 3ο συνέδριο της ΚΟΕ το 2012. Στο εισαγωγικό σημείωμα της εισήγησης, μπορείτε να βρείτε ορισμένες ακόμα πληροφορίες για τη διαδικασία και τρόπους να έρθετε σε επαφή και να διατυπώσετε τη γνώμη σας για τις προτεινόμενες θέσεις.

ΚΟΕ, 14 Δεκεμβρίου 2016