ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Μπενζαμέν Κοριά

Το βιβλίο "Επιστήμη, Τεχνική και Κεφάλαιο" εκδόθηκε το 1985 από τις εκδόσεις Α/συνεχεια. Ήταν το πρώτο από μια σειρά έργων και μελετών που αφορούν το σύγχρονο κόσμο και τις νέες τεχνολογίες.
Το σημείωμα των εκδόσεων γράφει:
"Ζούμε σε μια εποχή "επιστημονικής και τεχνικής επανάστασης" όπως ισχυρίζονται πολλά αποκαλούμενα μαρξιστικά, όσο και συγκεκριμένα τεχνοκρατικά ρεύματα; Ποιος, πού και πώς, παράγει τις καινούριες τεχνικές; Πώς ενσωματώνονται αυτές στην καπιταλιστική παραγωγή; Ποιες τροποποιήσεις επιφέρουν στους όρους εργασίας; Ποιες είναι οι πολιτικές σκοπιμότητες αυτών των αναλύσεων; Τι έχει να μας διδάξει μ΄αυτή την έννοια, η κινέζικη πείρα; Να μερικά από τα ερωτήματα που προσπαθεί να απαντήσει αυτή η κριτική μελέτη…"

Το βιβλίο είναι εξαντλημένο