ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΟΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ, 7/11/2006

Συνέρχεται σήμερα στις Βρυξέλλες έκτακτη σύνοδος των υπουργών εργασίας της ΕΕ με μοναδικό αντικείμενο τον συγκερασμό των απόψεων για την προώθηση της οδηγίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Αντικείμενο της συνόδου δεν είναι άλλο από την υλοποίηση της νέας επίθεσης του κεφαλαίου ενάντια στους εργαζόμενους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέσα από τη δυνατότητα επέκτασης των ωρών εργασίας σε 65 εβδομαδιαία, τη μη πληρωμή από τους εργοδότες του «ανενεργού χρόνου εργασίας» και την επέκταση του υπολογισμού των ωρών εργασίας σε ετήσια βάση επιβάλλεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η ακόμα μεγαλύτερη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Η ακόμα μεγαλύτερη ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

Οι «διαφωνίες» που καλείται να συγκεράσει η έκτακτη σύνοδος των υπουργών εργασίας είναι δευτερεύουσες και «τεχνικής φύσης» ενώ δεδομένη είναι η κεντρική συμφωνία για υλοποίηση της οδηγίας. Για να αποδειχθεί για άλλη μια φορά η πραγματική φύση και ο αντιλαϊκός, αντεργατικός χαρακτήρας της ΕΕ σαν μιας Ένωσης που οργανώνει και επιβάλλει τη συνολική επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους.

7 Νοέμβρη 2006