ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΝ

Xαιρετισμός εκ μέρους της KOE στο 5ο Συνέδριο της νεολαίας ΣYN

Διαβάστε εδώ τον χαιρετισμό εκπροσώπου της ΚΟΕ στο 5ο Συνέδριο της νεολαίας ΣΥΝ