Σχόλιο της ΚΟΕ για τη δήλωση του Στ. Μπαγεώργου, 24/05/2008

Σχετικά με τη δήλωση του Σ.Μπαγεώργου για την ΚΟΕ έχουμε να πούμε τα εξής:

Σύντομα έγινε γνωστό το ποιος δίνει στοιχεία στην ΠΑΣΚΕ για τις «σταλινικές συνιστώσες» στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον αυτοαποκαλύφθηκε…
Σχετικά με την ουσία («σταλινική συνταγή») ο χαρακτηρισμός επιστρέφεται στο ακέραιο στον συντάκτη της δήλωσης. Για «αυτόκλητους εισαγγελείς», ας ψαχτούν καλύτερα στην «ανανεωτική» πτέρυγα… Τέλος.