Το Πρόγραμμα των δέκα σημείων, Κόμμα Μαύρων Πανθήρων

1 Θέλουμε Ελευθερία. Θέλουμε τη δύναμη για να καθορίσουμε το πεπρωμένο της μαύρης μας κοινότητας.

Πιστεύουμε ότι ο λαός των μαύρων δεν θα είναι ελεύθερος παρά μόνο όταν μπορέσει να καθορίσει το πεπρωμένο του.

2 Θέλουμε πλήρη απασχόληση για το λαό μας.

Πιστεύουμε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και υποχρεωμένη να προσφέρει σε κάθε άνθρωπο είτε εργασία είτε ένα εγγυημένο εισόδημα. Πιστεύουμε ότι, εάν οι λευκοί Αμερικανοί επιχειρηματίες δεν μας δώσουν πλήρη απασχόληση, τότε τα μέσα παραγωγής πρέπει να παρθούν από τον επιχειρηματία και να δοθούν στις κοινότητες, ώστε οι άνθρωποι των κοινοτήτων να μπορούν να οργανώνουν και να προσλαμβάνουν όλους τους ανθρώπους τους παρέχοντάς τους ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο.

3 Θέλουμε να δοθεί ένα τέλος στην καταλήστευση της μαύρης μας κοινότητας από το λευκό.

Πιστεύουμε ότι αυτή η ρατσιστική κυβέρνηση μας έχει ληστέψει και τώρα απαιτούμε το εκπρόθεσμο χρέος των σαράντα στρεμμάτων και δύο μουλαριών. Σαράντα στρέμματα και δύο μουλάρια είχαν υποσχεθεί, εκατό χρόνια πριν, σαν αποκατάσταση για τη σκλαβιά και τις μαζικές δολοφονίες του μαύρου λαού μας. Θα δεχτούμε την πληρωμή σε συνάλλαγμα, το οποίο θα διανεμηθεί στις πολλές μας κοινότητες. Οι Γερμανοί τώρα βοηθούν τους Εβραίους στο Ισραήλ λόγω της γενοκτονίας του εβραϊκού λαού τους. Οι Γερμανοί δολοφόνησαν έξι εκατομμύρια Εβραίους. Οι Αμερικανοί ρατσιστές κατέσφαξαν πάνω από είκοσι εκατομμύρια μαύρους, συνεπώς νιώθουμε ότι το αίτημά μας είναι μετριοπαθές.

4 Θέλουμε την πρέπουσα στέγαση, ταιριαστή για κατάλυμα ανθρώπων.

Πιστεύουμε ότι, εάν οι λευκοί νοικοκυραίοι δεν δώσουν την πρέπουσα στέγαση στην κοινότητα των μαύρων, τότε τα σπίτια και η γη θα γίνουν κοοπερατίβες, έτσι ώστε η κοινότητά μας, με τη βοήθεια της κυβέρνησης, να χτίσει αξιοπρεπή σπίτια για το λαό της.

5 Θέλουμε μόρφωση για το λαό μας, η οποία μπορεί να ξεσκεπάσει την πραγματική φύση αυτής της παρακμάζουσας αμερικάνικης κοινωνίας. Θέλουμε μόρφωση, η οποία να διδάσκει στα παιδιά μας την πραγματική μας ιστορία και το ρόλο μας στη σημερινή κοινωνία.

Πιστεύουμε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα δίνει στο λαό μας το "γνώθι σαυτόν". Εάν ένας άνθρωπος δεν έχει το "γνώθι σαυτόν" και την επίγνωση της θέσης του στην κοινωνία και στον κόσμο, τότε έχει μικρή δυνατότητα να γνωρίσει οτιδήποτε άλλο.

6 Θέλουμε όλοι οι μαύροι να απαλλάσσονται από τη στρατιωτική θητεία.

Πιστεύουμε ότι ο μαύρος λαός μας δεν θα πρέπει να αναγκάζεται να πολεμά στην υπηρεσία ενός στρατού και να αμύνεται υπέρ μιας κυβέρνησης η οποία δεν μας προστατεύει. Δεν θα πολεμήσουμε και δεν θα σκοτώσουμε κανέναν άλλον έγχρωμο άνθρωπο στον κόσμο που, όπως κι εμείς, ο μαύρος λαός, είναι θύμα της λευκής ρατσιστικής κυβέρνησης της Αμερικής. Θα προστατεύσουμε τους εαυτούς μας από την καταστολή και τη βία της ρατσιστικής αστυνομίας και του ρατσιστικού στρατού με ό,τι μέσα θεωρούμε απαραίτητα.

7 Θέλουμε να δοθεί ένα τέλος στη βαρβαρότητα της αστυνομίας και στη δολοφονία του μαύρου λαού μας.

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε ένα τέλος στη βαρβαρότητα της αστυνομίας στις κοινότητές μας με το να οργανώσουμε μαύρες ομάδες αυτοάμυνας, οι οποίες θα είναι αφοσιωμένες στην υπεράσπιση της μαύρης μας κοινότητας από τη ρατσιστική αστυνομική καταπίεση και βαρβαρότητα. Η 2η τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ δίνει το δικαίωμα στην οπλοκατοχή. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι όλοι οι μαύροι πρέπει να οπλίσουν τους εαυτούς τους με σκοπό την αυτοάμυνά τους.

8 Θέλουμε ελευθερία για όλους τους μαύρους κρατούμενους σε ομοσπονδιακές, κρατικές, επαρχιακές φυλακές και κελιά. Πιστεύουμε ότι όλοι οι μαύροι θα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι από όλες τις φυλακές και τα κελιά, γιατί δεν έτυχαν δίκαιης και αμερόληπτης δίκης.

9 Θέλουμε όλοι οι μαύροι, οι οποίοι καλούνται να δικαστούν, να δικάζονται από ένα σώμα ενόρκων, το οποίο θα συσταθεί από τις μαύρες κοινότητές τους. Όπως ορίζει και το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Πιστεύουμε ότι τα δικαστήρια πρέπει να δρουν σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, έτσι ώστε οι μαύροι να δικάζονται δίκαια. Η 14η τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ δίνει σε έναν άνθρωπο το δικαίωμα να δικάζεται από άτομα παρόμοιά του. Παρόμοιο είναι το άτομο ενός κοντινού οικονομικού, κοινωνικού, θρησκευτικού, γεωγραφικού, ιστορικού και φυλετικού υπόβαθρου. Επομένως, το δικαστήριο είναι αναγκασμένο, πράττοντας σύννομα, να επιλέξει το σώμα των ενόρκων από την κοινότητα των μαύρων από την οποία προέρχεται ο μαύρος κατηγορούμενος. Δικαζόμασταν και δικαζόμαστε από σώματα ενόρκων αποκλειστικά λευκών, τα οποία δεν έχουν καμία επίγνωση του "μέσου ανθρώπου" μιας μαύρης κοινότητας.

10 Θέλουμε γη, ψωμί, στέγαση, μόρφωση, ένδυση, δικαιοσύνη και ειρήνη. Κύριος πολιτικός μας στόχος είναι να λάβει χώρα ένα δημοψήφισμα σε όλες τις παροικίες των μαύρων, επιβλεπόμενο από τον ΟΗΕ, στο οποίο θα επιτρέπεται να συμμετάσχουν μόνο μαύροι κάτοικοι, με σκοπό να καθορίσουν τη βούληση των μαύρων ανθρώπων όσον αφορά την αυτοδιάθεσή τους σαν έθνος.

Στην πορεία της ανθρωπότητας γίνεται απαραίτητο για ένα λαό να διαλύσει τα πολιτικά δεσμά, τα οποία τον συνδέουν με έναν άλλο λαό, και να αναλάβει, μεταξύ των εξουσιών στη γη, την ξεχωριστή και ισότιμη θέση, η οποία από τους νόμους της φύσης και τη φύση του Θεού δικαιωματικά του ανήκει. Ένας πρέπων σεβασμός στην κοινή γνώμη απαιτεί τη διακήρυξη των λόγων οι οποίοι οδήγησαν αυτόν το λαό σ’ αυτόν το διαχωρισμό.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πλασμένοι ίσοι, ότι τους έχουν εμφυσηθεί από το Δημιουργό συγκεκριμένα αδιαμφισβήτητα δικαιώματα, ότι ανάμεσα σε αυτά είναι η ζωή, η ελευθερία και η επίτευξη της ευτυχίας.

Επίσης, πιστεύουμε ότι, για να διασφαλιστούν αυτά τα δικαιώματα, η εξουσία των κυβερνήσεων –οι οποίες είναι θεσπισμένες από τους ανθρώπους– πηγάζει από τη συναίνεση των κυβερνώμενων και ότι οποιασδήποτε μορφής κυβέρνηση δεν υπηρετεί αυτούς τους σκοπούς είναι δικαίωμα του λαού να τη μεταβάλλει ή να την καταργήσει και να θεσπίσει μια νέα κυβέρνηση.

Μια κυβέρνηση η οποία θα θεμελιωθεί με βάση αυτές τις αρχές και θα οργανώσει τις εξουσίες της, έτσι ώστε ο λαός να αισθάνεται ότι είναι δυνατό να του παρέχει ευτυχία και ασφάλεια. Η σύνεση υπαγορεύει ότι οι κυβερνήσεις δεν είναι θεμιτό να αλλάζουν για ασήμαντους και πρόσκαιρους λόγους, και η πείρα έχει δείξει ότι η ανθρωπότητα προτιμά να δείχνει ανοχή, όσο τα κακώς κείμενα είναι υποφερτά, παρά να δικαιώσει τον εαυτό της με το να καταργήσει τις φόρμες στις οποίες είναι συνηθισμένη.

Μα, όταν μια μακρά ιστορία καταπιέσεων και σφετερισμών καταδεικνύει ένα σχέδιο υπαγωγής ενός λαού σε έναν ολοκληρωτικό δεσποτισμό, είναι δικαίωμά του, είναι καθήκον του, να καταλύσει μια τέτοια κυβέρνηση και να πάρει νέα μέτρα για τη μελλοντική ασφάλειά του.