Την κεφαλή μας επί πίνακι

Μια καινούρια στήλη ξεκινά στην εφημερίδα μας. Σε αυτήν θα σχολιάζουμε κάποια δεδομένα που παρουσιάζουν ορισμένοι πίνακες. Διότι καμιά φορά οι αριθμοί μας δίνουν πιο καθαρή εικόνα για τις διαστάσεις ορισμένων προβλημάτων.

Πολίτες που ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας στην Ευρώπη

 

Ημερήσιο εισόδημα προσαρμοσμένο με βάση το κόστος ζωής

Αναλογία στο σύνολο του πληθυσμού

Χώρα

Έσοδα έως
10 ευρώ

Έσοδα έως
5 ευρώ

Έσοδα έως
10 ευρώ

Έσοδα έως
5 ευρώ

Ελλάδα

469.000

169.000

4,4

1,6

Ισπανία

1.718.000

697.000

4,0

1,6

Πορτογαλία

844.000

167.000

8,0

1,6

Ιταλία

1.789.000

848.000

3,1

1,5

Ολλανδία

287.000

177.000

1,8

1,1

Δανία

62.000

47.000

1,2

0,9

Σουηδία

142.000

82.000

1,5

0,9

Βρετανία

1.158.000

545.000

2,0

0,9

Γερμανία

807.000

366.000

1,0

0,4

Σλοβακία

31.000

7.000

1,6

0,4

Βέλγιο

63.0000

28.000

0,6

0,3

Γαλλία

425.000

152.000

0,7

0,3

Αυστρία

84.000

23.000

1,0

0,3

Ιρλανδία

28.000

9.000

0,7

0,2

Κύπρος

5.000

1.000

0,7

0,2

Φινλανδία

24.000

6.000

0,5

0,1

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(Πίνακας από την "Ελευθεροτυπία", 14/9/2008)

Κατανομή κύριων συντάξεων (όλων των Ταμείων πλην ΟΓΑ), Ελλάδα 2008

ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
(επί του συνόλου)

Μέχρι 450 ευρώ

31,4%

 

Από 450 μέχρι 600 ευρώ

29,3%

 

Από 600 μέχρι 750 ευρώ

11,7%

 

Από 750 μέχρι 900 ευρώ

7,3%

 

Από 900 μέχρι 1050 ευρώ

5,5%

 

Από 1050 ευρώ και πάνω

14,8%

 

(Πίνακας από το "Ριζοσπάστη", 21/9/2008)

Στην Ευρώπη (σε 16 "ανεπτυγμένες" χώρες της) υπάρχουν 8 εκατομμύρια άνθρωποι που "ζουν" με λιγότερα από 10 ευρώ την ημέρα.

Ο ευρωπαϊκός νότος (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία) έχει τα πρωτεία, με υψηλά ποσοστά σε αναλογία του συνολικού πληθυσμού.

Σχετικά με τις συντάξεις στην Ελλάδα, το 1/3 των συνταξιούχων παίρνει κάτω από 450 ευρώ, δηλαδή λιγότερα από 15 ευρώ την ημέρα. Ενώ το 60% των συνταξιούχων παίρνει μέχρι (άρα λιγότερα από) 600 ευρώ. Ανήκει δηλαδή στη "γενιά" των 600 ευρώ (αν τα παίρνει κι αυτά)…