ΤΕΙ: Ο Άρης κηρύσσει πόλεμο! του Στρατή Λαμπρίδη

Κατά την προσφιλή της τακτική, η κυβέρνηση επιλέγει να φέρει μες το κατακαλόκαιρο ένα νέο νομοσχέδιο που αφορά την εκπαίδευση. Το ίδιο έπραξε και πέρσι τέτοια εποχή, ψηφίζοντας το νόμο για τα κολλέγια. Ο Σπηλιωτόπουλος λοιπόν, μετά την υπουργική απόφαση-δωράκι στους κολλεγιάρχες που κατάρτισε στις 22 Ιούνη (κανένας έλεγχος στα προγράμματα σπουδών, εκπτώσεις στα προσόντα των διδασκόντων, 300τ.μ. ελάχιστο όριο για τις εγκαταστάσεις χωρίς προϋποθέσεις για βιβλιοθήκες, υπολογιστές κλπ, ), έρχεται να ολοκληρώσει ένα σημαντικό κύκλο της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης καταθέτοντας το ν/σ με τίτλο: “Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”. Το νομοσχέδιο είναι χωρισμένο σε τρία κεφάλαια με το πρώτο να αφορά τα ΤΕΙ, το δεύτερο συνολικά την Ανώτατη εκπαίδευση και το τρίτο λοιπές διατάξεις. Τα βασικότερα σημεία του ν/σ:

1. Σε τμήματα των ΤΕΙ, στα οποία ο αριθμός των κατ’ έτος εγγεγραμμένων σπουδαστών είναι μικρότερος του 10% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα για πέντε συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη, επιβάλλεται είτε να αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο, να μετονομάζονται ή να συγχωνεύονται υποχρεωτικά με άλλο Τμήμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου που λειτουργεί στο ίδιο ΤΕΙ. Σε διαφορετική περίπτωση με απόφαση του ΥΠΕΠΘ διακόπτεται οριστικά η λειτουργία του τμήματος. Δηλαδή, από το επόμενο έτος που θα εφαρμοστεί για πέμπτη χρονιά η βάση του 10, κινδυνεύουν με λουκέτο -και με το νόμο πλέον- πάνω από 40 τμήματα πανελλαδικά.

2. Εδραιώνεται η ανάθεση διάφορων λειτουργών των ιδρυμάτων σε ιδιώτες μέσω των συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Οι εργολαβίες, όχι μόνο στην καθαριότητα για τις οποίες έγινε πολύς ντόρος φέτος, αλλά και στις κτηριακές υποδομές, τη φύλαξη κ.α. γίνονται πλέον καθεστώς και μάλιστα το ν/σ ορίζει πως μόνο ο ιδιώτης έχει δικαίωμα “να παρέμβει, να ανακόψει ή να τροποποιήσει τη σκοπούμενη λειτουργία και χρήση του κτηρίου”. Οι μεγαλοεργολάβοι εισβάλουν στα Πανεπιστήμια και το άσυλο πάει περίπατο.

3. Θεσμοθετούνται αυτόνομα ερευνητικά εργαστήρια ανά τμήμα ΤΕΙ (όχι ανά σχολή), τα οποία χρηματοδοτούνται από δικούς τους πόρους και λειτουργούν με βάση δικό τους εσωτερικό κανονισμό. Στο ν/σ μάλιστα αναφέρεται σαν βασική πηγή εσόδων η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτων και η διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. Με απλά λόγια θα λειτουργούν μέσα στα δημόσια ιδρύματα ιδιωτικές επιχειρήσεις και όλα αυτά στο όνομα της έρευνας.

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση συνεδρίασης ή η λήψη απόφασης Συγκλήτου Πανεπιστημίου ή Συνέλευσης ΤΕΙ επί δύο διαδοχικές φορές για τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι αποφάσεις για τα θέματα αυτά λαμβάνονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Οχυρώνονται με αυτό τον τρόπο τα όργανα διοίκησης, ώστε να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να πάρουν αποφάσεις που συναντούν την αντίδραση του φοιτητικού κινήματος.

5. Τμήματα των ΤΕΙ μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχα και ομοειδή Τμήματα Πανεπιστημίων, για την από κοινού διοργάνωση και διεξαγωγή μαθημάτων και ιδίως για την παρακολούθηση παραδόσεων, σεμιναρίων, φροντιστηριακών ασκήσεων ή εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, την εκπόνηση διπλωματικών ή πτυχιακών εργασιών και τη διενέργεια των εξετάσεων, με την ισότιμη συμμετοχή φοιτητών-σπουδαστών, την αμοιβαία μεταφορά της βαθμολογίας (μέσω των διδακτικών μονάδων) τους καθώς και τη σύνδεση των πτυχίων που παρέχει η κάθε σχολή. Η διάταξη αυτή αποτελεί το κλειδί για να εναρμονιστεί η Ελλάδα στην διαδικασία δημιουργίας του ΚΕΧΑΕ, όπως επιτάσσει η Μπολόνια και η Ε.Ε.

Στρατής Λαμπρίδης