Στρατηγικής σημασίας η αριστερή απάντηση στην ΕΕ, του Βαγγέλη Χωραφά

Το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κομβικό για την ελληνική κοινωνία. Βεβαίως, ακόμη δεν έχει γίνει κατανοητό σ’ όλη τη διάστασή του απ’ όλους, ούτε από τα κόμματα, ούτε από τον ελληνικό λαό. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη ανάδειξης αυτού του προβλήματος και επίσης υπάρχει μεγάλη ανάγκη ανάδειξης της σημασίας που έχει μια αριστερή απάντηση στο όλο ζήτημα. Οι δυνάμεις της Αριστεράς πρέπει να αντιμετωπίσουν οργανωμένα και με ενωτικό τρόπο το θέμα της ευρωπαϊκής ένωσης. Ο στόχος θα πρέπει να είναι όχι τόσο βραχυχρόνιος αλλά ίσως και μακροχρόνιος. Θα πρέπει να είναι, λοιπόν, η ανάδειξη της φύσης της ΕΕ, ο ρόλος τον οποίο παίζει στα κράτη-μέλη της Ευρώπης και επίσης οι δυσκολίες τις οποίες δημιουργεί σε οποιαδήποτε αριστερή στρατηγική στο επίπεδο των εθνικών κρατών. Γι’ αυτό και θα πρέπει από τώρα, μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες, μέσα από διάφορες κινήσεις, και μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, οι δυνάμεις της Αριστεράς να καταστήσουν αυτό το θέμα πρωτεύον στον κόσμο και από ’κεί και πέρα θα πρέπει και στις Ευρωεκλογές, οι οποίες έρχονται, αλλά και μετά αυτό το ζήτημα να αποκτήσει βαρύνουσα σημασία. Οι Ευρωεκλογές που έρχονται θα είναι σημαντικές όχι μόνο γιατί μπορεί να φέρουν αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, αλλάζοντας και τους συσχετισμούς στο επίπεδο του δικομματισμού, αλλά και γιατί θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Αριστερά να καταγράψει όχι μόνο μια καλή εκλογική παρουσία αλλά να καταγράψει και μια παρουσία στην οποία θα έχει αναδείξει κι ένα στρατηγικό ζήτημα – αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι οι εκδηλώσεις σαν κι αυτή που έγινε και οι οποίες θα συνεχιστούν στο μέλλον είναι αρκετά σημαντικές όχι μόνο γιατί προάγουν την αναγκαία ενότητα στο χώρο της Αριστεράς, αλλά γιατί ένα τόσο μεγάλο στρατηγικό ζήτημα, το οποίο οι δυνάμεις της συντήρησης και του δικομματισμού αντιμετωπίζουν ενιαία, θα πρέπει με ενιαίο τρόπο να αντιμετωπιστεί και από τις δυνάμεις της Αριστεράς.

Ο Βαγγέλης Χωραφάς είναι εκδότης του περιοδικού "Mοnthly Review"