ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΧΕΣΗ, του Δ.Π.

Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών: Δελτίο παροχής – μισθωτή σχέση

του Δ.Π.

Στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών πέτυχε να αποσπάσει μια θετική απόφαση του διαιτητή, που ισοδυναμεί με συλλογική σύμβαση. Συγκεκριμένα, πέτυχε οι εργαζόμενοι με Δελτίο Παροχής να έχουν τα δικαιώματα των μισθωτών και να μην θεωρούνται «εξωτερικοί συνεργάτες των επιχειρήσεων». Κι αυτό παρά την έντονη αντίδραση των εργοδοτικών οργανώσεων. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα:

«…Θεωρείται ότι υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, και ως εκ τούτου υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας, ο εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του, και επιπλέον υποβάλλεται σε νομική εξάρτηση από τον εργοδότη που εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας και να παρέχει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές και οδηγίες…».

Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει θετικές προοπτικές για το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, παράλληλα με το διπλασιασμό του αριθμού των μελών του, που καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές. Ήδη το Σωματείο έχει περίπου 1.400 μέλη. Στις εκλογές πλειοψήφησε η παράταξη «Αριστερή Πρωτοβουλία» (εξωκοινοβουλευτικός χώρος) με 466 ψήφους και ακολούθησε η ΕΣΑΚ (ΠΑΜΕ) με 359, η Ένωση Εργαζομένων με 59 και η Ταξική Πορεία (ΚΚΕ μ-λ) με 19. Η Ένωση Εργαζομένων έλαβε μία έδρα στο ΕΚΑ.