“ΜΑΧΑΙΡΙ” ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, του Μ.Σ.

Μετά τις γιορτές το ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Έρχεται «μαχαίρι» στις συντάξεις

του Μ.Σ.

Έπεσαν και οι τελευταίες μάσκες του διαλόγου-απάτη για το ασφαλιστικό. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ανακοινωθεί αμέσως μετά τις γιορτές και θα κινείται σε δυο βασικούς νεοφιλελεύθερους άξονες: Εξίσωση προς τα πάνω των ορίων συνταξιοδότησης για γυναίκες και άνδρες και δραστική μείωση των συντάξεων.

Τα ουσιαστικά ζητήματα, όπως είναι η χρηματοδότηση του συστήματος, η εισφοροδιαφυγή, η ανασφάλιστη εργασία, οι χαριστικές ρυθμίσεις στους μεγαλοκαρχαρίες κ.λπ., όπως ήταν αναμενόμενο δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν και για μια ακόμα φορά θα κληθούν οι εργαζόμενοι να πληρώσουν τις νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις της Ε.Ε. και της κυβέρνησης.

Επιγραμματικά το νομοσχέδιο θα προβλέπει:

– Εξίσωση ανδρών – γυναικών: Επικαλούμενη η κυβέρνηση τις πιέσεις των Βρυξελλών θα προχωρήσει στη γενική αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης μέσω της κατάργησης των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων.

– Σταδιακά, από το 2012 και μετά, ο υπολογισμός της σύνταξης δεν θα γίνεται με βάση την καλύτερη 5ετία, αλλά την καλύτερη 10ετία. Ετσι οι αποδοχές μπορεί να μειωθούν έως και 15%.

– Οι επικουρικές συντάξεις θα πέσουν, υποχρεωτικά, στο 20% της κύριας. Με δεδομένο ότι η κύρια θα υπολογίζεται επί μικρότερου συντάξιμου μισθού (αποδοχές 10ετίας), η επικουρική θα μειωθεί έως και κατά 50% (σημ. από 26%-36% που κυμαίνεται σήμερα επί της κύριας.

– Οι προσληφθέντες μετά το 1982 δεν θα μπορούν να βγαίνουν στη σύνταξη με 35ετία στο 58ο έτος, αλλά θα επανέλθει η πρόβλεψη του ν. 2084/1992-Σιούφα για συνταξιοδότηση στα 60.

– Για την έξοδο χωρίς όριο ηλικίας θα χρειάζονται 39 χρόνια ασφάλισης (από 37 που προέβλεπε ο ν. 3029.2002-Ρέππα) και 40 στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

– Θα καθιερωθεί νέα λίστα Βαρέων Επαγγελμάτων και για ευνόητους λόγους θα απαλειφθεί η αναφορά «Ανθυγιεινά».