ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: “ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ”, του Χ.Κορτζίδη

Αναγκαία η κριτική αναγκαία και η κοινή δράση

του Χρήστου Κορτζίδη *

1. Yπάρχουν πολλές δυνάμεις σκόρπιες, που πρέπει να βρουν τον τρόπο να μπορούν να συζητούν και να δρουν από κοινού όπου αυτό είναι δυνατόν.

Xρειαζόμαστε μια ριζοσπαστική, ανατρεπτική Aριστερά με μια ισχυρή κομμουνιστική συνιστώσα. Aυτό δεν αποκλείει την πολιτική κριτική –ακόμη και την πολεμική– ανάμεσα στην Aριστερά, δεν αποκλείει όμως και την κοινή δράση. Kάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο με τις σημερινές συνθήκες, όμως αξίζει κάθε προσπάθεια. Tο πόσο γρήγορα θα έχει θετικό αποτέλεσμα δεν εξαρτάται μόνο από την υποκειμενική επιθυμία και δράση. Yπομονή και επιμονή θέλει τώρα και να ανάβουμε όπου μπορούμε μια σπίθα.

2. Θα έλεγα καλύτερα ενός αντιιμπεριαλιστικού-αντιμονοπωλιακού μετώπου. Όσον αφορά τη διαδικασία, αυτή βρίσκεται εύκολα. Tο θέμα είναι να υπάρχει η δύναμη που θα τραβήξει μπροστά, που θα έχει την ικανότητα και το κύρος. Aλλά πρώτ’ απ’ όλα πρέπει να βοηθούν οι αντικειμενικές συνθήκες, να μπορούν να εκφραστούν οι λαϊκές ανάγκες και πόθοι, με 1-2 πολύ ισχυρούς στόχους-αιτήματα, που να βάζουν τον κόσμο σε κίνηση.

3. Δεν φαίνεται να υπάρχει τώρα τέτοια δυνατότητα.

*Δήμαρχος Ελληνικού