Κίνα, συντρόφισσα Pao-yu Ching, στέλεχος του μαοϊκού κινήματος – Χαιρετισμός στο 3ο Συνέδριο της ΚΟΕ

Hello, comrades of KOE!

It is very good to hear the news from you, in the eve of your 3rd Congress. Through the Organizational Committee of the 3rd Congress of the KOE, I send my greetings to you for a very successful procedure! Under the present extremely difficult situation for the people of Greece, the revolutionary struggle is more important than ever.

In solidarity,

2012, March 14

Pao-yu Ching