ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, του Θ.Σούμπλη

Μετεκλογικές εκτιμήσεις

του Θανάση Σούμπλη (*)

Ο Θανάσης Σούμπλης μελετά τις δημοσκοπήσεις και τα αποτελέσματα των εκλογών και έχει δώσει πολλά στοιχεία γι’ αυτά. Τα αποσπάσματα που δημοσιεύουμε παρακάτω προέρχονται από πρόσφατα άρθρα του. Η επιλογή τους έγινε σε συνεργασία μαζί του, και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό.

Ποιοι τελικά χάρισαν την αυτοδυναμία στη ΝΔ στις εκλογές του 2007;

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκλογών προκύπτει ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ το 2004, που ήταν 3.002.531, ψήφισαν το 2007 και πάλι έγκυρο με ποσοστό συμμετοχής 83,32% και ήσαν τελικά 2.501.839.

Εάν είχαν την ίδια συμμετοχή με τους ψηφοφόρους του 2004 της ΝΔ, που ψήφισαν έγκυρο το 2007, ήτοι 89,87% αντί 83,32%, θα ήταν 3.002.531 * 0,8987 = 2.698.375, αντί των 2.501.839 που ψήφισαν το 2007. Δηλαδή, θα είχαμε επιπλέον έγκυρες το 2007 κατά 2.698.375 – 2501.839 = 196.536 ψήφους.

Έτσι, τα συνολικά έγκυρα το 2007 θα ήταν 7.160.265 + 196.536 = 7.356.801 ψήφοι.

Με τη λογική υπόθεση ότι αυτοί οι επιπλέον 196.536 ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ το 2004 θα είχαν την ίδια συμπεριφορά (συσπείρωση – μετακινήσεις) με τους άλλους που ψήφισαν, τότε η δύναμη των κομμάτων θα ήταν η εξής: 

• ΝΔ: 2.995.479 + 5% * 196.536 = 3.005.306 ή 40,85% και 149 έδρες

• ΠΑΣΟΚ: 2.727.853 + 87% * 196.536 = 2.898.839 ή 39,41% και 106 έδρες

• ΚΚΕ: 583.815 + 3% * 196.536 = 589.711 ή 8,02% και 22 έδρες

• ΣΥΡΙΖΑ: 361.211 + 3% * 196.536 = 367.107 ή 4,99% και 13 έδρες

• ΛΑΟΣ: 271.764 + 1% * 196.536 = 273.729 ή 3,73% και 10 έδρες

• ΛΟΙΠΑ: 220.143 + 1% * 196.536 = 222.109 ή 3,00% και 0 έδρες

ΣΥΝΟΛΟ: 7.356.801 100,00% 300 έδρες

Συμπέρασμα: Την αυτοδυναμία στη ΝΔ τη χάρισαν οι περίπου 200.000 ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ του 2004, που το 2007 έκαναν αποχή. Εάν 150.000 επιπλέον ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ του 2004 ψήφιζαν έγκυρο το 2007, η ΝΔ θα έπαιρνε 150 έδρες, μη κατακτώντας την αυτοδυναμία.

Ακόμη, σημειώνεται ότι, αν ετίθετο συσπείρωση 88%, αντί 87%, στο ΠΑΣΟΚ, η αποχή των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ το 2004 θα ήταν μεγαλύτερη από 200.000, με μάξιμουμ τις 250.000.

Η διαπίστωση αυτή, ότι 200.000 και πλέον ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ το 2004 απείχαν από τις εκλογές του 2007, έχει προφανώς πολλαπλές αναγνώσεις. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως εξής: α) ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει εφεδρείες τουλάχιστον 200.000 ψήφων, β) ότι και ο δικομματισμός διαθέτει τις ίδιες εφεδρείες και γ) ότι αυτά τα 200.000 άτομα αποτελούν μια δεξαμενή ψηφοφόρων από απογοητευμένους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ, που μπορεί η Αριστερά να απευθυνθεί, ώστε, ανεβάζοντας τα ποσοστά της συνολικά στο 18% και μαζί με τα ποσοστά των λοιπών κομμάτων, που είναι γύρω στο 7%, να φτάσουν συνολικά το 25% και να περιορίσουν έτσι το δικομματισμό στο 75%, οπότε πλέον θα έχει προβλήματα στο να λειτουργήσει.

Mετακινήσεις στο χώρο της Αριστεράς

α) Το ΚΚΕ ψηφίζεται από αριστερούς εργαζόμενους, στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης και με χαμηλά εισοδήματα, ενώ β) Ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζεται από αριστερούς εργαζόμενους, μέσης ή ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, με μεσαία ή και υψηλότερα εισοδήματα. Η παραδοσιακή αυτή διαφορά παρατηρήθηκε και στις εκλογές του 2007, όπου και τα δύο κόμματα αύξησαν σημαντικά τις ψήφους τους. Αυτή η διαφορά των εκλογικών ακροατηρίων των δύο αριστερών κομμάτων συνιστά κατ’ ουσίαν μια κάθετη διάσπαση των αριστερών εργαζόμενων και σίγουρα δεν προοιωνίζει ένα ευοίωνο μέλλον για την Αριστερά σε ό,τι αφορά την ικανότητά της να διεμβολίσει ακόμη περισσότερο το δικομματισμό, έτσι όπως είναι διασπασμένη. Οι μετακινηθέντες από το ΚΚΕ στο ΣΥΡΙΖΑ ψηφοφόροι, που υπολογίστηκαν σε 22.585, και οι αντίστροφα μετακινηθέντες από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΚΚΕ, που υπολογίστηκαν σε 17.807, αποδεικνύουν ότι η επικοινωνία μεταξύ των δύο κομμάτων έχει περιοριστεί σε περίπου 5% της συνολικής αθροιστικής τους δύναμης (40.392 στους 811.631). Αυτοί οι 40.392 είναι κατ’ ουσίαν αυτοί που ψάχνονται για τα προβλήματα της διάσπασης της Αριστεράς, προσβλέποντας σε μια νέα ενότητα ή τουλάχιστον συνεννόηση των ηγεσιών των δύο κομμάτων.

Η συμβολή του ΔΗΚΚΙ στο αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ

Με βάσει λοιπόν την πρώτη ανάλυση (βασικά της VPRC) προκύπτει από τον πίνακα ότι από τους συνολικούς ψηφοφόρους του ΔΗΚΚΙ και των λοιπών κομμάτων το 2004, το 2007 ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ 14.679 άτομα. Ξεχωρίζοντας, προκύπτει ότι από τους ψηφοφόρους του ΔΗΚΚΙ του 2004 ο ΣΥΡΙΖΑ το 2007 πήρε 12.230 έγκυρες ψήφους. Στο νούμερο αυτό πρέπει όμως να προστεθούν τα παρακάτω νούμερα, που εκτιμάται ότι προσέφερε η συμμετοχή του ΔΗΚΚΙ στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ:

α) Το 1/3 των μετακινηθέντων από το ΠΑΣΟΚ του 2004 στο ΣΥΡΙΖΑ το 2007, καθ’ όσον μέχρι τις 20/8/2007 οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι μετακινείται προς ΣΥΡΙΖΑ το 2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ το 2004, ενώ οι δημοσκοπήσεις που έγιναν αμέσως μετά τη συμφωνία ΔΗΚΚΙ-ΣΥΡΙΖΑ έδειχναν ποσοστό 3% και άνω. Ήτοι 75.055/3 = 25.018 ψήφοι, β) Το 30% των ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ, που προήλθαν από αποχή-άκυρα-λευκά του 2004, καθ’ όσον αυτές βασικά οι ψήφοι αφορούν ψήφους του ΔΗΚΚΙ και του ΠΑΣΟΚ του 2000, που δεν ψήφισαν το 2004. Ήτοι 28.679 * 0,30 = 8.604 ψήφοι, γ) Το 10% των ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ το 2007, που προήλθαν από τους νέους ψηφοφόρους, ήτοι για λόγους αναλογικότητας 3.795 ψήφοι, και δ) Την αναλογική επιρροή στις μετακινηθέντες από το ΚΚΕ του 2004 ψήφους, ήτοι 20% * 22.585 = 4.517 ψήφοι. Αθροίζοντας αυτά τα νούμερα, έχουμε: 12.230 + 25.018 + 8.604 + 3.795 + 4.517 = 54.164 ψήφοι συνολικά.

Με βάση τη δεύτερη ανάλυση, κατά GPO, προκύπτει αντιστοίχως το εξής άθροισμα: 18.721 + 25.018 + 7.527 + 3.305 + 4.517 = 59.088 ψήφοι συνολικά.

 

(*) Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Αριστερός Ριζοσπάστης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΥΡΙΖΑ 2007 (Επεξεργασία Θ. Σούμπλη)

 

ΣΥΡΙΖΑ 2007 (βάσει της VPRC)

ΣΥΡΙΖΑ 2007 (βάσει της GPO)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

Από ΝΔ 2004

39.243

10,86%

39.243 

10,86%

Από ΠΑΣΟΚ 2004

75.055

20,78%

75.055 

20,78%

Από ΚΚΕ 2004

22.585

6,25%

22.585

6,25%

Από ΣΥΡΙΖΑ 2004

140.233

38,82%

140.233

38,82%

Από ΛΑΟΣ 2004

2.787

0,77%

2.787

0,77%

Από ΛΟΙΠΑ 2004

2.449

0,68%

4.479

1,24%

Από ΔΗΚΚΙ 2004

12.230

3,38%

18.721

5,18%

Από ΑΠΟΧΗ 2004

28.679

7,94%

25.091

6,95%

Από ΝΕΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡ. 2007

37.949

10,51%

33.016 

9,14%

ΣΥΝΟΛΑ

361.211

100,00%

361.211

100,00%