Μανώλης Γλέζος: Να αλλάξουμε νοοτροπία

Η «Αριστερά!» ενόψει της 2ης Πανελλαδικής Σύσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνθηκε στις συνιστώσες και σε πολλούς ανένταχτους του ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας σε όλους τέσσερα ερωτήματα. Σε αυτές τις σελίδες δημοσιεύονται οι απαντήσεις όσων ανταποκρίθηκαν. Να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις τέθηκαν σε όλες τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και στον βουλευτή Φώτη Κουβέλη. Οι ερωτήσεις είναι οι εξής:

  1. Ποια θεωρείτε ότι ήταν τα θετικά και ποια τα αρνητικά στοιχεία-βήματα του ΣΥΡΙΖΑ στον έναν χρόνο από την πρώτη Πανελλαδική Σύσκεψη;
  2. Τι πρέπει να αλλάξει στο ΣΥΡΙΖΑ από δω και πέρα, προς ποια κατεύθυνση και με ποια εργαλεία;
  3. Μπροστά στις ευρωεκλογές ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι, τα προτάγματα και εν τέλει το διακύβευμα για τον ΣΥΡΙΖΑ;
  4. Στο περιβάλλον που διαμορφώνει η κρίση πώς οριζόμαστε ως ΣΥΡΙΖΑ και σε τι καλούμε τον κόσμο να δράσει και να κινητοποιηθεί;

1. Αν λογαριάσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια πρωτόφαντη μορφή συνεργασίας πολιτικών δυνάμεων της Αριστεράς, όπου ο κάθε πολιτικός φορέας διατηρεί την ιδεολογική, την πολιτική και οργανωτική αυτοτέλειά του και όλοι προσπαθούν να δράσουν από κοινού, τότε το εγχείρημα έχει πετύχει.

Τα θετικά αποτελέσματα είναι:

α) Η ελπίδα που γεννήθηκε στο χώρο της Αριστεράς ότι είναι δυνατόν, ότι μπορούν να συνεργαστούν οι πολιτικές δυνάμεις της, αν φυσικά το θέλουν.

β) Πως το μέγα πλήθος των ανένταχτων αγωνιστών βρήκε ένα χώρο κοινής δράσης, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να ανήκουν σε κομματικό φορέα.

Τα αρνητικά φαινόμενα σύγκεινται:

α) Στην εμφάνιση των φαινομένων του κομματικού πατριωτισμού, όπου κυριαρχεί η αντίληψη της μονομέρειας, προς βλάβη του γενικού, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ.

β) Σε ορισμένες ενέργειες ηγεμονισμού, που έβλαψαν και βλάπτουν το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ.

2. Πρώτα πρώτα: Να αλλάξουμε στο ΣΥΡΙΖΑ νοοτροπία στο θέμα της συνεργασίας μας. Η συνεργασία μας δεν είναι ανταγωνισμός, είναι συμπόρευση είναι συμπαράταξη. Συνεπώς, προσφορά και όχι κατάκτηση θέσεων.

Δεύτερο: Οι αποφάσεις που παίρνονται σε κάθε πολιτικό φορέα αποτελούν προτάσεις προς τις άλλες δυνάμεις και όχι διαταγές προς εκτέλεση.

Τρίτο: Πρυτανεύει το γενικό και όχι το μερικό. Αν πάει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, θα αναπτυχθούν και οι δυνάμεις που τον συναποτελούν.

Τέταρτο: Όλοι οι συριζίτες και οι συριζίτισσες, ανένταχτοι και ενταγμένοι στις συνιστώσες του, αποτελούν το ΣΥΡΙΖΑ και όλοι συνεισφέρουν για την ανάπτυξή του. Κανένας δεν είναι πρώτος κι οι άλλοι δεύτεροι, τρίτοι και τέταρτοι…

Πέμπτο: Ο στόχος και το στοίχημα είναι η αξιοποίηση όλων, χωρίς εξαίρεση. Οι τρόποι και τα εργαλεία είναι γνωστά, αρκεί να υπάρχει βούληση, η οποία ευελπιστώ να υπάρξει.

3. Για τις ευρωεκλογές, οι στόχοι μας είναι: α) Ένα πρόγραμμα, που θα πείθει τον Έλληνα ψηφοφόρο ότι η ψήφος του για μια «Ευρώπη των Λαών» και όχι των μονοπωλίων και του ευρωπαϊκού κατεστημένου βρίσκει την έκφρασή της στο ΣΥΡΙΖΑ.

β) Ένα ψηφοδέλτιο με όσο το δυνατόν ευρύτατη αναγνωρισιμότητα και αποδεκτικότητα, όπου θα παρουσιάζεται και όλο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων, που χαρακτηρίζουν και συνιστούν το ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος μας να είναι: όχι ποιοι θα καθίσουν στις καρέκλες του ευρωκοινοβουλίου, αλλά πόσο η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η δυναμική του παρουσία και η ελπίδα που γεννάει θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων. 

4. Στην κρίση που συντάραξε το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και τώρα συνέρχεται όλη η οικονομία, οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Πρώτο: Αγώνας, ώστε την κρίση και τις συνέπειές της να μην την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Δεύτερο: Οι προτάσεις μας να αποφύγουν την ξύλινη γλώσσα με τις τσιτατολογίες και τις θεωρητικές αναλύσεις. Οι προτάσεις μας να είναι σαφείς, πειστικές και κατανοητές απ’ όλους. Τρίτο: Οι προτάσεις μας να είναι όχι μόνο αρνητικές απέναντι στα κατασταλτικά μέτρα σε βάρος των εργαζομένων, αλλά και θετικές ως προς τι πρέπει να γίνει για μια οικονομία προς όφελος του λαού. Τέταρτο: Η συνεχής, επίμονη προσπάθειά μας για κοινή δράση των εργαζομένων και συντονισμό των ενεργειών όλων των κομμάτων της Αριστεράς προς αντιμετώπιση της επίθεσης εναντίον του εργαζόμενου λαού.

Μανώλης Γλέζος,
στέλεχος Ενεργών Πολιτών,
μέλος της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ