Ισότιμη συμμετοχή και αποφασιστική στροφή αριστερά

Τάκης Γιαννόπουλος, Ξεκίνημα, μέλος γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ

1 Ποια προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίσει η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ;

2 Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια “μέλος του ΣΥΡΙΖΑ”; Τι είδους όργανα πρέπει να διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα επίπεδα, και πώς να παίρνονται οι αποφάσεις;

1 Τα δύο βασικά καθήκοντα, κατά τη γνώμη μας, είναι τα εξής: Πρώτον, ισότιμη συμμετοχή όλων –ενταγμένων και ανένταχτων– όσοι αισθάνονται μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, και πραγματική δημοκρατία στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Δεύτερον, η αποφασιστική στροφή του ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά χωρίς τις αμφισημίες, τις αντιφάσεις και τα θολά προγραμματικά σημεία της προηγούμενης περιόδου.

Αυτά τα δύο καθήκοντα πρακτικά σημαίνουν: μέλη ΣΥΡΙΖΑ, εκλογή με παράλληλη καθιέρωση της εναλλαγής και ανακλητότητας όλων των οργάνων από τις Τοπικές Επιτροπές μέχρι την κεντρική Γραμματεία, τους βουλευτές και τον πρόεδρο, ποσοστώσεις που να εξασφαλίζουν την ισοτιμία ανάμεσα στη μεγαλύτερη και τις μικρότερες συνιστώσες αλλά και στους ανένταχτους σε σχέση με τα μέλη των συνιστωσών, διευρυμένες πλειοψηφίες ώστε να μπορούν να παίρνονται αποφάσεις.

Στο προγραμματικό επίπεδο σημαίνουν: απλό, λιτό, κατανοητό πρόγραμμα που να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις στα άμεσα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, και ταυτόχρονα να εξηγεί ότι για την ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων, της νεολαίας, των φτωχών αγροτών κ.λπ. χρειάζεται η σύγκρουση με το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο και ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της κοινωνίας.

Ένα πρόγραμμα που, πέρα από λόγια και γραπτά, θα μεταφράζεται και σε ανατροπή των κεντροαριστερών συμβιβασμών στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συνδικάτων (και όπου αλλού προκύπτουν).

2 Το Ξεκίνημα συμμετέχει στο 2ο κύμα το οποίο, από την περασμένη Άνοιξη, κατέθεσε την πιο ολοκληρωμένη μέχρι στιγμής πρόταση για τα σχετικά με την οργανωτική αναδιάταξη θέματα(*). Βασικά σημεία της πρότασης αυτής είναι:

Ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν ομοσπονδιακό, πολυτασικό φορέα, με μέλη, είτε αυτά ανήκουν σε συνιστώσες είτε όχι, τα οποία να έχουν αποφασιστικό λόγο στις διαδικασίες και στον έλεγχο των ηγετικών οργάνων.

Οι τοπικές και κλαδικές οργανώσεις καθώς και οι θεματικές επιτροπές να αποτελούν το κύτταρο της πολιτικής δράσης του ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο ευθύνης τους.

Η γενική συνέλευση να αποτελεί κυρίαρχο όργανο σε τοπικό επίπεδο. Να εκλέγει και να ελέγχει την τοπική επιτροπή, να ανακαλεί και αντικαθιστά όσα μέλη της δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντά τους, να παίρνει πρωτοβουλίες και αποφάσεις.

Ποσοστώσεις: Για να διασφαλιστεί η πολιτική ισοτιμία των ανένταχτων αλλά και η βαρύνουσα συμμετοχή τους σε μια τέτοια ομοσπονδιακή δομή, θα πρέπει να καθιερωθεί ισχυρή ποσόστωση συμμετοχής ανένταχτων σε όλες τις εκλεγμένες θέσεις ευθύνης στον ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα επίπεδα (από τα τοπικά συντονιστικά μέχρι τη Γραμματεία). Προτείνουμε, σαν βάση για να ξεκινήσει η συζήτηση, το 50% για τους ανένταχτους, και το υπόλοιπο 50% να μοιραστεί ανάμεσα στις συνιστώσες, με κριτήριο την “τάση για ισοτιμία” και χωρίς καμία από αυτές να διαθέτει πάνω από ένα εύλογο ποσοστό (π.χ. 25% μέγιστο όριο). Αυτά μεταφράζονται στην πράξη σε 50% στους ανένταχτους, 25% στον ΣΥΝ και 25% στις υπόλοιπες συνιστώσες. (Προφανώς η εφαρμογή τέτοιου τύπου ποσοστών στην πράξη δεν θα μπορεί να είναι απόλυτη, ιδιαίτερα σε επιτροπές μικρών πόλεων και νομών, αλλά γενικός μπούσουλας και κατεύθυνση. Πρέπει όμως να εφαρμόζεται με αυστηρότητα όσον αφορά Συντονιστικές Επιτροπές μεγάλων πόλεων την πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή και την κεντρική Γραμματεία).

Εναλλαγή: Η κουλτούρα της εναλλαγής στις θέσεις ευθύνης πρέπει να αποτελέσει στο εξής απαράβατο κανόνα λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Προτείνουμε μέγιστο διάστημα παραμονής σε θέσεις ευθύνης/συντονισμού/δημόσιας εκπροσώπησης, 6 μηνών. Η εναλλαγή διαπερνά την δομή του ΣΥΡΙΖΑ από πάνω μέχρι κάτω (κεντρική Γραμματεία, Γραφείο Τύπου, εκλόγιμες θέσεις βουλευτών και ευρωβουλευτών, Νομαρχιακές Γραμματείες, τοπικές και κλαδικές/θεματικές συντονιστικές επιτροπές).

Υπαγωγή του κοινοβουλευτικού έργου σε συλλογικό έλεγχο: Χρειάζεται παρακολούθηση και έλεγχος του έργου των βουλευτών και ευρωβουλευτών και υπαγωγή τους σε συλλογικές διαδικασίες.

Κεντρικά και περιφερειακά όργανα: Να καθιερωθεί η διεξαγωγή συνεδρίου ανά διετία. Να αποτελείται από εκλεγμένους αντιπροσώπους, να παίρνει αποφάσεις για τα βασικά πολιτικά ζητήματα της περιόδου και για τα καθήκοντα, να εκλέγει την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή (ΠΣΕ) η οποία να εκλέγει την κεντρική Γραμματεία.

Η Πανελλαδική Συνάντηση να γίνεται κάθε χρόνο και να αποκτήσει χαρακτηριστικά αποφασιστικού οργάνου. Να αποτελείται από την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή, τις νομαρχιακές, τοπικές και κλαδικές/θεματικές Επιτροπές οι οποίες να έχουν και την αποφασιστική ψήφο (η ΠΣ να ανοιχτή σε όλους, με το δικαίωμα του λόγου).

Η ΠΣΕ συνεδριάζει τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο ανάμεσα στο Συνέδριο και την ΠΣ.”

* Το πλήρες σχέδιο στο www.2okyma.gr: “Προτάσεις του 2ου κύματος για την Οργανωτική Αναδιάταξη του ΣΥΡΙΖΑ”