Γιάννης Μπανιάς: Πρόκριμα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών

Η «Αριστερά!» ενόψει της 2ης Πανελλαδικής Σύσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνθηκε στις συνιστώσες και σε πολλούς ανένταχτους του ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας σε όλους τέσσερα ερωτήματα. Σε αυτές τις σελίδες δημοσιεύονται οι απαντήσεις όσων ανταποκρίθηκαν. Να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις τέθηκαν σε όλες τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και στον βουλευτή Φώτη Κουβέλη. Οι ερωτήσεις είναι οι εξής:

  1. Ποια θεωρείτε ότι ήταν τα θετικά και ποια τα αρνητικά στοιχεία-βήματα του ΣΥΡΙΖΑ στον έναν χρόνο από την πρώτη Πανελλαδική Σύσκεψη;
  2. Τι πρέπει να αλλάξει στο ΣΥΡΙΖΑ από δω και πέρα, προς ποια κατεύθυνση και με ποια εργαλεία;
  3. Μπροστά στις ευρωεκλογές ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι, τα προτάγματα και εν τέλει το διακύβευμα για τον ΣΥΡΙΖΑ;
  4. Στο περιβάλλον που διαμορφώνει η κρίση πώς οριζόμαστε ως ΣΥΡΙΖΑ και σε τι καλούμε τον κόσμο να δράσει και να κινητοποιηθεί;

1. Θετικά στοιχεία και βήματα αυτή την περίοδο ήταν:

• Η αγωνιστική συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες και τα κινήματα για τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τον πλανήτη μας, την Ευρώπη και την ελληνική κοινωνία.

Για το εισόδημα των εργαζομένων, για τις εργασιακές σχέσεις, για το ασφαλιστικό, για το πρόβλημα των ιδιωτικοποιήσεων, για την Παιδεία, για την Υγεία, για το Περιβάλλον, για τα δημοκρατικά δικαιώματα, τον αυταρχισμό και την καταστολή, για τον πολιτισμό, για την αριστερή διέξοδο από την παγκόσμια οικονομική κρίση κ.λπ.

• Η επεξεργασία και διατύπωση Σχεδίου Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και Διακήρυξης για την Ευρώπη, την ΕΕ και τις ευρωεκλογές. Αυτό αποτέλεσε μια σημαντική κατάκτηση, δεδομένου του πολυσυλλεκτικού-αριστερού-ενωτικού χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ.

• Οι πολλές δημόσιες εκδηλώσεις και συνελεύσεις που πραγματοποίησε σε τοπική και κλαδική βάση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, με ικανοποιητική συμμετοχή.

Αρνητικά στοιχεία στη δουλειά μας ήταν:

• Η αδυναμία να ενισχύσουμε αποφασιστικά την «κοινωνική γείωση» του ΣΥΡΙΖΑ.

• Φαινόμενα διγλωσσίας και σύγχυσης σε ζητήματα «γραμμής», που εντάθηκαν το τελευταίο διάστημα.

• Η σοβαρή καθυστέρηση στην οργανωτική συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 1ης Πανελλαδικής Σύσκεψης.

• Η λειτουργία σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδο «κορυφής» και η παρουσία έντονων φαινομένων γραφειοκρατίας στη δουλειά μας.

• Η αδυναμία να αξιοποιήσουμε και να εντάξουμε ουσιαστικά και οργανικά στη δουλειά μας τους ανένταχτους αγωνιστές που προσέγγισαν το ΣΥΡΙΖΑ.

• Το πολύ σοβαρό έλλειμμα πλουραλισμού στις εκπροσωπήσεις μας στα ΜΜΕ, παρά τις σαφείς αποφάσεις της Πανελλαδικής Σύσκεψης και της γραμματείας.

• Φαινόμενα αντιπαλότητας για διάφορα ζητήματα ανάμεσα στις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, που πήραν και δημόσιο χαρακτήρα.

• Όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία έχουν προκαλέσει φθορά και φαινόμενα κρίσης.

2. Στα αρνητικά που αναφέρθηκαν προηγούμενα πρέπει να γίνει αποφασιστική παρέμβαση, με συγκεκριμένες διορθωτικές κινήσεις και μέτρα που θα αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες που προκαλούν και αναπαράγουν αυτά τα αρνητικά φαινόμενα. Η παρέμβαση αυτή θα πρέπει να γίνει, χωρίς άλλη καθυστέρηση, με ευθύνη κυρίως της γραμματείας και του συντονιστικού αλλά και των τοπικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, με κατεύθυνση να ανακοπούν τα φαινόμενα κρίσης και φθοράς που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα.

Εργαλείο θα πρέπει να είναι τα συμπεράσματα και οι καταλήξεις της 2ης Πανελλαδικής Σύσκεψης, η ουσιαστική βελτίωση της δουλειάς της γραμματείας και του συντονιστικού, η μεγαλύτερη ενεργοποίηση των οργανώσεων και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ.

3. Οι γενικοί στόχοι περιλαμβάνονται αναλυτικά στο προοίμιο του Προγράμματος και στη Διακήρυξη για τις ευρωεκλογές.

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους στόχους, κατά προτεραιότητα αναφέρω τα ζητήματα που αφορούν άμεσα τον κόσμο της εργασίας, την Παιδεία, την Υγεία, τα δημοκρατικά δικαιώματα και το περιβάλλον.

Είναι βέβαιο ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα αποτελέσει πρόκριμα για την ανάπτυξη δυναμικής στη μελλοντική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι δυνάμεις μας πρέπει να μπουν σε θέση μάχης για την επιτυχία αυτού του στόχου. 

4. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί την ενωτική δύναμη της Αριστεράς, που καλείται να παίξει αποφασιστικό ρόλο στην οργάνωση και το συντονισμό των κοινωνικών αγώνων, για να υπάρξει αριστερή διέξοδος από τη σημερινή βαθιά και πολύπλευρη κρίση.

Η αριστερή διέξοδος περιλαμβάνει εναλλακτικές προτάσεις ριζικά διαφορετικές από αυτές που προτείνονται από τις ηγεσίες των καπιταλιστικών δυνάμεων διεθνώς και στην Ελλάδα. Εναλλακτικές προτάσεις, που έχουν στοιχεία τομών και ρήξεων ως προς το καπιταλιστικό σύστημα και στρατηγικό τους ορίζοντα και στόχο την υπέρβαση αυτού του συστήματος προς μια σοσιαλιστική κοινωνία.

Έχουμε επεξεργαστεί και προτείνουμε προς το σύνολο των δυνάμεων της Αριστεράς, και κυρίως προς ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, ένα σύνολο εναλλακτικών προτάσεων που συγκροτούν ένα πρόγραμμα πάλης, ανατροπής και υπέρβασης.

Γύρω από αυτό το πρόγραμμα επιδιώκουμε να συσπειρωθεί και να δράσει το ευρύτερο δυνατό φάσμα κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων και να συγκροτηθεί η αναγκαία νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία.

Γιάννης Μπανιάς,
βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ