ΕΛΠΕ: Όχι στο σύγχρονο δουλεμπόριο, του Ν.Ν.

Σε λευκορωσική εταιρία δόθηκε η υπεργολαβία της συγκόλλησης των νέων δεξαμενών πετρελαίου των Ελληνικών Πετρελαίων, στη Θεσσαλονίκη, από την εργολήπτρια "Αθηνά Α.Ε.". Η εργασία περίπου ογδόντα ξένων εργατών με συνθήκες και συμβάσεις πολύ δυσμενέστερες από αυτές των υπολοίπων εργαζόμενων αποτελεί εισαγωγή της οδηγίας Μπολγκεστάιν από…το παράθυρο. Το σύγχρονο δουλεμπόριο πρέπει να βρει αντιμέτωπο το συνδικαλιστικό κίνημα. Το μέτωπο για τους εργάτες πρέπει να είναι καθαρό: Έλληνες και μετανάστες εργάτες ενωμένοι ενάντια στην ανεργία και στο "διαίρει και βασίλευε".

Ν.Ν.