Δύο άρθρα για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

2012 09 19 syriza

2012 09 19 syriza

Παρακάτω δημοσιεύουμε δύο άρθρα, του Σπύρου Παναγιώτου και του Γιώργου Παπαϊωάννου, μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ σχετικά με τα πολιτικά ζητήματα που απασχόλησαν την πρόσφατη συνεδρίαση της Κ.Ε. Τα άρθρα δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Δρόμος της Αριστεράς στις 13/4/2013.

 

 

Κύπρος δεν είναι μόνο οι τράπεζες, του Σπύρου Παναγιώτου, Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Ευρωπαϊκά σενάρια και εθνικές περιχαρακώσεις, του Γιώργου Παπαϊωάννου, Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ