Διαμαρτυρία προς την εφορευτική επιτροπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας

Οι υπογράφοντες εκλογικοί συνδυασμοί που συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες οι οποίες διενεργούνται στο σωματείο μας κατά τις ημερομηνίες 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 20, 21 Μαρτίου 2008, αισθάνονται την ανάγκη να καταγγείλουν τον απαράδεκτο τρόπο, τόσο της οργάνωσης όσο και της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

  1. Το μητρώο μελών του σωματείου έχει ασαφή και ανολοκλήρωτα στοιχεία εγγεγραμμένων. Για παράδειγμα, λείπουν σημαντικά στοιχεία, όπως ο αριθμός μητρώου του ΙΚΑ, που πιστοποιεί την ιδιότητα του εργαζόμενου.
  2. Επιπλέον τα μέλη με ελλιπή στοιχεία στο μητρώο ψηφίζουν με υπεύθυνη δήλωση και όχι με το βιβλιάριό τους, κάτι το οποίο όχι μόνο παραβαίνει τις αρχές του καταστατικού μας αλλά και δεν διασφαλίζει καθόλου το γεγονός ότι αυτοί έχουν τις προϋποθέσεις να είναι μέλη του σωματείου μας.
  3. Ύπαρξη ψηφοφόρων εγγεγραμμένων αντικαταστατικά, δηλαδή εγγραφές μετά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων εγγραφής για τη συμμετοχή στις παρούσες αρχαιρεσίες.
  4. Ουδέποτε παραδόθηκε το μητρώο μελών του σωματείου, όπως θα έπρεπε, από την πλειοψηφία της απερχόμενης διοίκησης στη μειοψηφία της απερχόμενης διοίκησης, ακόμα και μέχρι την τελευταία στιγμή πριν ανοίξουν οι κάλπες, απλά γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί (!).

Καθιστούμε απολύτως υπεύθυνη την πλειοψηφία της εφορευτικής επιτροπής, όπως και την πλειοψηφία της απερχόμενης διοίκησης για τα παραπάνω. Επειδή θεωρούμε ότι αυτές οι αντιλήψεις και πρακτικές δημιουργούν δύο ταχυτήτων μέλη συνδικάτων, αποβαίνουν διασπαστικές και αποτρεπτικές για τη συμμετοχή των εργαζόμενων και μειώνουν την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα των εργατικών σωματείων που είναι τα μοναδικά μέσα πάλης που έχουμε απέναντι στην κορυφαία κυβερνητική επίθεση.Τα σωματεία, εκτός από θεσμοί ενότητας των εργαζόμενων, είναι και θεσμοί υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους. Επιπλέον, σημαντικό καθήκον των σωματείων είναι η υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και η διαπαιδαγώγηση των εργαζόμενων προς την κατάκτησή τους. Επομένως αντιλήψεις όπως ότι το σωματείο αποτελεί ιδιοκτησία της πλειοψηφούσας παράταξης και όχι όλων των εργαζόμενων έρχονται σε αντίθεση με κάτι τέτοιο. Καλούμε έστω και τώρα την εφορευτική επιτροπή να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διενεργεί τις αρχαιρεσίες τηρώντας τις στοιχειώδεις αρχές όπως αυτές ορίζονται από τις καταστατικές λειτουργίες του σωματείου μας, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των αρχαιρεσιών. Καλούμε την εφορευτική επιτροπή να τοποθετηθεί στην παραπάνω ανακοίνωση, την οποία και καταθέτουμε στα πρακτικά των αρχαιρεσιών. Τέλος δημοσιοποιούμε την ανακοίνωση σε όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς (ΟΙΥΕ, ΕΚΑ, ΓΣΕΕ κ.λπ.) και τους εργαζόμενους.

Ένωση Εργαζομένων,
Ταξική Ενότητα,
Ταξική Πορεία,
Πρωτοβουλία Γένοβα