Διάλογος για το ανοιχτό πανελλαδικό σώμα

Δημοσιεύουμε εδώ άρθρα φίλων και μελών της ΚΟΕ σχετικά με το Ανοιχτό Πανελλαδικό Σώμα: