Διάλογος για την Αριστερά:οι ερωτήσεις

Η Αριστερά αν δεν προχωρήσει θα πέσει…

Ερωτήσεις

1.Πώς χαρακτηρίζετε τη σημερινή κατάσταση της Aριστεράς;

Eίναι αναγκαία και εφικτή η ενωτική δράση της;

2.Ποια είναι η άποψή σας για την πρόταση συγκρότησης ενός πολιτικού και κοινωνικού μετώπου ανατροπής του νεοφιλελευθερισμού, όπως διατυπώθηκε από την KOE;

3.Θα μπορούσε μια κοινή εκλογική παρέμβαση να «κάνει την έκπληξη» στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές;