Το πρόβλημα της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας στο ενιαίο μέτωπο

Μάο Τσε-τουνγκ Μετάφραση: Γιάννη Χοτζέα Ιστορικές Εκδόσεις, Αθήνα, 1975 Πρώτη Έκδοση: Ιούνιος 1954 Η παρούσα μετάφραση του έργου του Μάο Τσε-τουνγκ «Το πρόβλημα της Ανεξαρτησίας […] Read More