ΑΠΟ – Χαιρετισμός στο 3ο Συνέδριο της ΚΟΕ

Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, έχοντας βρεθεί σε κοινούς αγωνιστικούς και πολιτικούς βηματισμούς για πολλά χρόνια, παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αναζητήσεις και τις θέσεις σας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Πολύ περισσότερο που στην συγκεκριμένη περίοδο η σημασία των κατευθύνσεων και της στάσης κάθε οργάνωσης και συλλογικότητας της αριστεράς αποκτά κρίσιμη σημασία και νόημα.

Προκειμένου να μην εξαντλήσουμε τον χαιρετισμό μας μόνο σε μια ευγενική και συντροφική διατύπωση ευχών, σαν μια μικρή και πολύ συμπυκνωμένη συμβολή στην πολιτική συζήτηση αναφέρουμε επιγραμματικά μια σειρά από σημεία που αξιολογούμε ως προτεραιότητα στην συζήτηση που είναι σήμερα ανοιχτή σε όλη την αριστερά.

  1. Η σημασία και ο κρίσιμος ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η αριστερά στην Ελλάδα σε τούτη την συγκυρία της βαθιάς κρίσης και της πρωτοφανούς επίθεσης του ντόπιου και ξένου μεγάλου κεφαλαίου στον κόσμο της εργασίας και την κοινωνική πλειοψηφία γενικότερα. Ταυτόχρονα όμως είναι κρίσιμος και για το ίδιο το μέλλον και την ύπαρξή της. Ιδιαίτερα στην εποχή της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης που τα σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά οράματα αν και είναι ιστορικά απολύτως επίκαιρα δεν είναι αντίστοιχα αυτονόητα και αναγνωρίσιμα από τις πλατιές κοινωνικές μάζες.
  2. Η ανάγκη σχηματισμού πολιτικού μετώπου που να αντιστοιχεί και να εκφράζει πολιτικά την εν δυνάμει ευρεία κοινωνική συμμαχία που οι άμεσες συνέπειες της πολιτικής της τρόικας και των μνημονίων διαμορφώνουν στην χώρα. Στην σχετική συζήτηση αξιολογούμε ως απαραίτητη προϋπόθεση την ηγεμονία της αριστεράς όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα στους αγώνες του σήμερα αλλά και για την προοπτική μιας τέτοιας συγκέντρωσης δύναμης – κοινωνικής και πολιτικής, στο άμεσο μέλλον στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Μια ανατροπή με την ηγεμονία της αριστεράς στην Ελλάδα και συνακόλουθα η ρήξη του «αδύναμου κρίκου» της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κρίσης μπορεί να σημάνει την  μετατροπή του σε «δυνατό κρίκο – αντιπαράδειγμα» με δυνατότητες και προοπτική ενός ντόμινο εξελίξεων από την σκοπιά των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και λαούς.
  3. Το μίνιμουμ αναγκαίο και ικανό πλαίσιο για την συγκρότηση ενός τέτοιου μετώπου της αριστεράς πρέπει να έχει στο επίκεντρό του τρία σημεία: α) την απόρριψη του χρέους, της δανειακής σύμβασης και των μνημονιακών μέτρων (παύση πληρωμών, διαγραφή ολόκληρου του ταξικού χρέους, σύγκρουση με την στρατηγική της ΟΝΕ και της ΕΕ), β) άμεσο πρόγραμμα στήριξης του κόσμου της εργασίας και της λαϊκής κοινωνικής πλειοψηφίας (μισθοί, συντάξεις, θέσεις εργασίας, Υγεία και Παιδεία) στηριγμένο σε μια οικονομική ανασυγκρότηση με μοχλό το δημόσιο (άμεσες εθνικοποιήσεις τραπεζών και βασικών τομέων της οικονομίας, βαριά φορολογία στο κεφάλαιο, αναδιανομή του πλούτου) και γ) την αριστερή νοηματοδότηση και εμβάθυνση της Δημοκρατίας (κοινωνικός και εργατικός έλεγχος της κοινωνίας και της παραγωγής). Πιστεύουμε πως μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να είναι αποτελεσματική στην υπόθεση της μετωπικής συμπαράταξης της αριστεράς επιτρέποντας ταυτόχρονα την ιδιαίτερη επιχειρηματολογία των επί μέρους ρευμάτων της.

Μ’ αυτές τις σκέψεις σας ευχόμαστε και πάλι την καλύτερη δυνατή συζήτηση και έκβαση των εργασιών του συνεδρίου σας.

Αντικαπιταλιστική Πολιτική Ομάδα