Αγαθοεργίες της ΔΑΠ, των νιάτων της νέας Ελλάδας…

Σε έγγραφο της ΔΑΠ που βγήκε στη δημοσιότητα ("Τα ΝΕΑ", 14/5/2008) δίνονται οδηγίες για νοθεία στις φοιτητικές εκλογές. Ορισμένα αποσπάσματα:

"Κατά την κατανομή των χώρων σε σχολές με πολλές κάλπες, φροντίζουμε, σε συνεννόηση με κάποιες άλλες παρατάξεις, οι αίθουσες ψηφοφορίας να απέχουν μεταξύ τους, ώστε να δυσκολεύονται μικρές παρατάξεις να στελεχώνουν πολλά τραπεζάκια".

"Επιδιώκουμε πάνω από την κάλπη να βρίσκεται εκπρόσωπος της ΔΑΠ που θα μονογράφει τους φακέλους. Αν αυτό δεν γίνει, ο εκπρόσωπος της ΔΑΠ πρέπει να αναλάβει το σφράγισμα των φακέλων. Επίσης, εφόσον είναι εφικτό και δεν γίνεται αντιληπτό από άλλες παρατάξεις, καλό είναι να αποφεύγουμε "διακριτικά" τη μονογραφή φακέλων που σίγουρα περιέχουν ψηφοδέλτιο άλλης παράταξης, ώστε, αν είναι δυνατόν, να ακυρωθούν στην καταμέτρηση" (!)

"Καλό είναι την καταμέτρηση να την αναλάβει εκπρόσωπός μας, ώστε να μη σκίζονται ψηφοδέλτια κατά το άνοιγμα του φακέλου. Εννοείται ότι μπορούμε με τρόπο διακριτικό να κάνουμε κάτι τέτοιο στα ψηφοδέλτια των άλλων παρατάξεων (κυρίως της ΠΑΣΠ)".