Ριζοσπάστες – Χαιρετισμός στο 3ο Συνέδριο της ΚΟΕ

Σύντροφοι,

Σε μια περίοδο όπου οι δημοκρατικές διαδικασίες στην κοινωνία αλλά ακόμη και στο εσωτερικό των αστικών, και όχι μόνον, κομμάτων και των οργανώσεων καταβαραθρώνονται στο πνεύμα της «οικονομίας χρόνου», είναι χαρά να μαθαίνουμε ότι μια οργάνωση πρώτης μαχητικής γραμμής σαν την Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας αποφασίζει να τηρήσει τα αυτονόητα και να προβεί στην ύψιστη διαδικασία του Συνεδρίου μη υπολειπόμενη της δράσης και συμμετοχής της στο συλλογικό αγώνα.

Στο πρακτικό κινηματικό επίπεδο, διατηρώντας πάντα τις αυτοτέλειες και τις θεωρητικές ιδιαιτερότητες μας, απομακρυνθήκαμε και αποξενωθήκαμε μερικές φορές, όλοι μας, καθόσον η ιδεατή μέλλουσα σοσιαλιστική ολοκλήρωση στην οποία όλοι μας θέλουμε να καταλήξουμε χανόταν λόγω ανυπέρβλητων υφάλων θεωρητικής αλλά και δραστικής μορφής στους οποίας στενοκέφαλα προσκρούαμε.

Οι Ριζοσπάστες θεωρούμε ότι οι τοποθετήσεις της ΚΟΕ τόσο στην Γραμματεία όσο και στην ΠΣΕ του ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύουν μια θέληση ενότητας και λειτουργίας υπέρ του σκοπούμενου αποτελέσματος και όχι υπέρ κάποιων νοσηρών πουρίστικων δήθεν διαδικασιών και τερτιπιών.

Με λίγα λόγια σύντροφοι η στάση σας στον κοινό αγώνα είναι ιδιαίτερα εποικοδομητική και σύμφωνη με όλες της κινηματικές και συνεργατικές διαδικασίες που ακολούθησαν πολύ μεγάλοι δάσκαλοι της ιδεολογίας και των αγώνων μας.

Ευχόμαστε το συνέδριο σας να σας βοηθήσει να ζυμώσετε τις θέσεις και τις απόψεις σας στη λογική δημοκρατική ανταλλαγή ηγεσίας – βάσης ώστε να βγείτε πιο δυναμωμένοι και να βοηθήσετε, ακόμη παραπάνω, το κοινό μας σχήμα στον αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό και τον ραγιαδισμό στη χώρα μας.

Για μια Νέα Σοσιαλιστική Ελλάδα.