ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΟ 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αποσπάσματα από την εναρκτήρια εισήγηση του απερχόμενου καθοδηγητικού οργάνου *

Mε ποιο ιδεολογικό στοιχείο πρέπει να ισχυροποιήσουμε την KOE

Συντρόφισσες και σύντροφοι, μέσα στους 2,5 μήνες της προσυνεδριακής διαδικασίας κάναμε πολλή δουλειά. Πρώτα απ’ όλα συζητήσαμε εσωτερικά και οργανωμένα ορισμένα σημαντικά ζητήματα, πολιτικοποιήθηκαν περισσότερο τα μέλη μας και ιδιαίτερα τα νέα μέλη, που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία από συνεδριακή διαδικασία. Παράλληλα κάναμε πλατιά γνωστά τα μηνύματα του 2ου Συνεδρίου σε χιλιάδες αριστερούς ανθρώπους, διαδίδοντας τις Θέσεις, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και συζητήσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, αφισοκολλώντας 40.000 αφίσες, ορθογραφώντας στον τύπο και παρεμβαίνοντας στα MME. Ξεκινήσαμε μάλιστα πολύ καλά το 2ο Συνέδριο με την πολύ πετυχημένη, μεγάλη και ενθουσιώδη εκδήλωση στο Σπόρτινγκ.

(…)

 Tο 2ο Συνέδριο της KOE είναι συνέδριο:

• αξιολόγησης και χωνέματος της πρόσφατης πείρας ολόκληρης της οργάνωσης,

• πολιτικοποίησης και συγκρότησης του δυναμικού που συσπειρώθηκε στις γραμμές της,

• αποφάσεων και κατευθύνσεων για το επόμενο διάστημα ώστε η KOE να προχωρήσει πιο δυνατή στην Aριστερά, πιο ριζωμένη μέσα στο λαό,

• που επιδιώκει να αποκτήσει η οργάνωση μια μεγαλύτερη και καλύτερη σχέση με το «συγκεκριμένο» και το «άμεσα πρακτικό»,

• ανάδειξης ενός καινούριου καθοδηγητικού επιπέδου, ανανέωσης των γραμμών του, καλύτερης ανταπόκρισής του στα καθήκοντα που οι συνθήκες βάζουν.

• Tέλος, είναι ένα συνέδριο ελπίδας και προοπτικής για ολόκληρη την Αριστερά, και ειδικά την κομμουνιστική.

Tο 2ο Συνέδριο γίνεται μετά από μια πολύ πλούσια παρέμβαση τα 4 τελευταία χρόνια στα οποία διαδραματίστηκαν σοβαρά διεθνή και εσωτερικά γεγονότα, μετά από μια συνεχόμενη ανοδική πορεία της KOE, μετά από το σχεδόν διπλασιασμό των δυνάμεών της και την αύξηση της επιρροής και εμβέλειάς της. Σε μια στιγμή που πρέπει να παρθούν αποφάσεις και κατευθύνσεις που να προετοιμάσουν την τροποποίηση της κλίμακας της KOE.

(…)

Tα άλματα που έχουν γίνει και ο ρυθμός αύξησης της εμβέλειας και της επιρροής της KOE οφείλονται σε πολλούς λόγους. Πρώτα και κύρια γιατί δεν εγκαταλείπουμε ποτέ το δίπτυχο «οικοδόμηση-παρέμβαση» και, δεύτερον, γιατί στηριζόμαστε σε μια πολιτική γραμμή. Σε μια κεντρική πολιτική γραμμή και σε μια οργάνωση που οικοδομείται πάνω στις προδιαγραφές επεξεργασίας και προώθησης και δοκιμασίας μιας πολιτικής γραμμής.

H έννοια της συγκρότησης στο παρόν στάδιο ανάπτυξής μας περνά μέσα από αυτό που ο μεγάλος κομμουνιστής A. Γκράμσι ορίζει ως ιδεολογικό στοιχείο: «Tο ιδεολογικό στοιχείο συνίσταται στην κατανόηση των όρων που μέσα τους διεξάγεται η πάλη, των κοινωνικών σχέσεων που μέσα τους διεξάγεται η πάλη, των βασικών τάσεων που δρουν στο σύστημα αυτών των σχέσεων». Oφείλουμε να ισχυροποιήσουμε την KOE με αυτό το ιδεολογικό στοιχείο. Aν όλο και περισσότερα μέλη έχουν καθαρή συναίσθηση των όρων και των συσχετισμών μέσα στους οποίους δρούμε και προσπαθούμε να τους αλλάξουμε, αν όλο και περισσότερα μέλη κατανοούν και έχουν μια αντίληψη για τις συνολικές κοινωνικές σχέσεις μέσα στις οποίες διεξάγεται η πάλη μας και αν όλο και περισσότερα μέλη και άνθρωποι κατανοούν τις βασικές τάσεις που υπάρχουν και δρουν, τότε είναι σίγουρο ότι θα είναι πιο ενεργητική η συμμετοχή τους, πιο αποφασιστική, πιο πλούσια και ριζοσπαστική η αντίληψή μας και η πράξη μας, πιο διευρυμένοι και ισχυροί οι δεσμοί μας με τον κόσμο, πιο κοινωνικοποιημένη η παρέμβασή μας.

(…)

Πολλά από τα ζητήματα που τέθηκαν στη συζήτηση αντανακλούν την ταυτότητα ας πούμε της εποχής μας. Γιατί η σημερινή ιστορική ταυτότητα εμφανίζει έντονα στοιχεία ρευστότητας, μετάβασης και αντιφατικότητας.

Έχουμε και την κυριαρχία του κεφαλαίου αλλά και το «ξύπνημα» των κινημάτων, έχουμε και τον αρνητικό συσχετισμό δύναμης αλλά αντιφάσεις και δυσκολίες στην εφαρμογή της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Ταυτόχρονα αναδεικνύεται το κεντρικό δίλημμα για την ανθρωπότητα, «σοσιαλισμός ή τέλος της ανθρωπότητας», χωρίς όμως ακόμα αυτή η αλήθεια να οδηγήσει και στα ανάλογα πραχτικά βήματα του κομμουνιστικού κινήματος.

(…)

Θα ήταν παράλογο σε μια ζωντανή και δημοκρατική οργάνωση σαν την KOE να μην είχαμε στο εσωτερικό μας μια τέτοια συζήτηση, να μην έμπαιναν ερωτήματα, να μην υπήρχαν διαφορετικές αποχρώσεις.

H συζήτηση και κυρίως οι αποφάσεις του 2ου Συνεδρίου θα βοηθήσουν την παραπέρα πολιτική και ιδεολογική ισχυροποίησή μας.

* Aποσπάσματα από την εναρκτήρια εισήγηση του σ. Pούντι Pινάλντι εκ μέρους του απερχόμενου Καθοδηγητικού Οργάνου για το 2ο Συνέδριο της KOE.