Άρχισαν οι διαδικασίες για το 2ο Συνέδριο της ΚΟΕ

• Συνέδριο πολιτικοποίησης και συγκρότησης
• Συνέδριο ανάδειξης νέων δυνάμεων
• Συνέδριο εκτιμήσεων και κατευθύνσεων
• Συνέδριο κατάχτησης του συγκεκριμένου
• Συνέδριο ελπίδας, ενότητας, προοπτικής, ενίσχυσης της Κομμουνιστικής Αριστεράς

Έχουν ήδη ξεκινήσει όλες οι διεργασίες της εσωτερικής συζήτησης και της πλατιάς διάδοσης των θέσεων και των μηνυμάτων του 2ου Συνέδριου της ΚΟΕ.

Πιο συγκεκριμένα, την Πρωτομαγιά πραγματοποιήθηκε μαζική πώληση της εφημερίδας «Αριστερά!» που δημοσίευε της «Θέσεις».

Η υποδοχή που έγινε από τον κόσμο της αριστεράς ήταν παραπάνω από θετική. Πολλοί ήταν αυτοί που αναζήτησαν το τεύχος αυτό για να διαβάσουν και να πληροφορηθούν τις θέσεις.

Οι δύο αφίσες που έχουν κυκλοφορήσει για το 2ο Συνέδριο κολλούνται σε όλες τις πόλεις και επαρχίες της χώρας και κάνουν ακόμα πιο γνωστό το γεγονός της σύγκλησής του.

Προετοιμάζονται (ορισμένες έγιναν κιόλας) οι εκδηλώσεις-συγκεντρώσεις για το 2ο Συνέδριο σε πολλές πόλεις και, όπως μπορεί να διαπιστώσει ο αναγνώστης (στον πίνακα-πρόγραμμα εκδηλώσεων, σελ. 1), πρόκειται για δεκάδες εκδηλώσεις σ’ ολόκληρη τη χώρα.

Στο εσωτερικό της ΚΟΕ διεξάγεται ο πρώτος κύκλος συζήτησης σχετικά με τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που υπάρχει είναι η υποβολή δεκάδων ερωτήσεων και αποριών σχετικά με διατυπώσεις και θέσεις, ενώ η συζήτηση γίνεται με ενεργή συμμετοχή παλιών και νέων συντρόφων.

Από το τεύχος αυτό της εφημερίδας μέχρι και το τεύχος της 22/6 θα διατεθεί χώρος για την επιχειρηματολόγηση ορισμένων θέσεων, για την απάντηση ερωτημάτων και αποριών που έχουν υποβληθεί, για τη δημοσίευση απόψεων και σκέψεων διαφόρων συντρόφων.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 22, 23 και 24 Ιουνίου. Την πρώτη ημέρα (Παρασκευή 22/6) οι εργασίες θα ξεκινήσουν με κεντρική δημόσια εκδήλωση της ΚΟΕ για το 2ο Συνέδριο, η οποία θα γίνει σε κεντρικό χώρο της Αθήνας. Ο τόπος και το κάλεσμα στην κεντρική εκδήλωση θα ανακοινωθούν εντός των ημερών.