Απλήρωτοι 170 εργαζόμενοι στο Σκαραμαγκά

Απλήρωτοι είναι οι 170 εργαζόμενοι στη μονάδα τροχαίου υλικού του Σκαραμαγκά και για αυτό το λόγο την Πέμπτη 3/6 πραγματοποίησαν πορεία και συγκέντρωση στα υπουργεία Απασχόλησης και Οικονομίας. Πέρα από τα γενικότερα προβλήματα του Ναυπηγείου, το εργοστάσιο τροχαίου υλικού, εδώ και 2 χρόνια, η γερμανική ιδιοκτησία του Σκαραμαγκά το πούλησε σε μία ελβετική εταιρεία, η οποία υποτίθεται ότι θα έφερνε νέες παραγγελίες. Ωστόσο ο νέος ιδιοκτήτης του εργοστασίου μάλλον ετοιμάζεται για πτώχευση ενώ οι 170 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο τροχαίου υλικού δεν πληρώθηκαν το μήνα Μάιο.