ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 0 ΤΟΥ “ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ”, ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

«Εκτός Ύλης», Περιοδική Έκφραση Αριστερών Μαθητών

Κυκλοφόρησε το τεύχος 0 του μαθητικού εντύπου «Εκτός Ύλης». Τιμή ενίσχυσης: 0,50 €. Πρόκειται για μια καινούρια προσπάθεια που σκοπό έχει να συμβάλει στον προσανατολισμό του μαθητικού κινήματος ενάντια στην νεοφιλελεύθερη επίθεση στα σχολεία. Το τεύχος είναι αφιερωμένο στο πρόσφατο μαθητικό ξέσπασμα.