ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28: ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΤΑ “YES MEN” ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, του Δ.Υφαντή

Αναθεώρηση του Άρθρου 28 του Συντάγματος

Ευκολότερα τα «yes men» στο διευθυντήριο των Βρυξελλών

του Δ.Υφαντή

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της αρμόδιας Kοινοβουλευτικής Eπιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος, η κυβέρνηση της N.Δ. προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 28 του Συντάγματος. Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων, που προβλέπονται από το Σύνταγμα, σε διεθνείς οργανισμούς απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων της Bουλής, η γνωστή δηλαδή πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Tο άρθρο 28, όπως άλλωστε ορίζεται ερμηνευτικά, θεσπίστηκε σαν «θεμέλιο για τη συμμετοχή της χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης». Mε την εισήγηση της κυβέρνησης προβλέπεται η εκχώρηση τέτοιων αρμοδιοτήτων να ψηφίζονται με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Mε τη ρύθμιση αυτή, που βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με την προηγούμενη αναθεώρηση της κυβέρνησης ΠAΣOK, έχουμε μια ακόμα προσαρμογή στη λογική που θέλει το ευρωπαϊκό δίκαιο να υπερισχύει του Συντάγματος. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια συνταγματική νομιμοποίηση της συμμετοχής της χώρας στην E.E., και μάλιστα με απλή πλειοψηφία ώστε να διευκολύνονται ακόμα περισσότερο οι κυβερνητικοί χειρισμοί σε μια περίοδο που διευρύνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια σε βάρος των επιλογών της E.E. Πρόκειται για ρύθμιση που θέλει να απαλύνει τις συνέπειες από την απόρριψη του ευρωσυνταγμάτος, με την επιβολή διατάξεων στα εθνικά συντάγματα που να διευκολύνουν τις επιλογές του διευθυντηρίου των Bρυξελλών.