Ο καπιταλισμός και οι κρίσεις του

Στο χώρο αυτό συγκεντρώσαμε κείμενα δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα που αναφέρονται στην καπιταλιστική κρίση γενικά, αλλά και σε συγκεκριμένα επεισόδια της κρίσης του «καπιταλισμού που πεθαίνει». […] Διαβάστε περισσότερα