3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΕ

Το κείμενο αυτό εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2006, τρία χρόνια μετά το ιδρυτικό συνέδριο της Κομμουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδας. Αποτέλεσε το υλικό για μια συζήτηση γνωριμίας […] Read More