1η Θεματική: Σχεδιάγραμμα βασικών σημείων για τις εξελίξεις το 2020

Γιατί επιμένουμε στην ανάγνωση της συγκεκριμένης κατάστασης που διαμορφώνεται στον κόσμο Χρονιά με πολλαπλά γεγονότα μεγάλης σημασίας, που αυξάνουν την πολυπλοκότητα του κόσμου μας. Η … Συνεχίστε να διαβάζετε το 1η Θεματική: Σχεδιάγραμμα βασικών σημείων για τις εξελίξεις το 2020.